Ob krstni uprizoritvi dramskega dialoga po romanu M. Duras (Delo, 5. 1. 2005)