Praznina visoke koncentracije (Vjesnik, 17. 1. 2007)