Nedeljsko Mini poletje na Ljubljanskem gradu (Večer, 16. 6. 2007)