Imel sem srečo, da so me vzeli v Dramo (Nova, 28. 1. 2008)