... in odpujsala sta na grad (Otroci, februar 2008)