Privlačnost zavitih rožnatih repkov (Stop, 14. 5. 2008)