Ena največjih donacij Evrope v kulturno infrastrukturo v Ljubljani

Ena največjih donacij iz Evrope v kulturno infrastrukturo v Ljubljani

V petek, 6. junija 2008, ob 16.15, bo v Mestni hiši na Mestnem trgu 1 v Ljubljani, svečani podpis pogodbe o sofinanciranju gradnje gledališča in rezidenčnega centra Mini teater na Križevniški 1, med evropsko fundacijo – »Finančnim mehanizmom EGP in Norveškim finančnim mehanizmom« oziroma njihovim zastopnikom Službo vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, ki predstavlja nacionalno kontaktno točko ter Mini teatrom.

Pogodbo bosta podpisala dr. Rado Genorio iz Službe vlade RS za evropske zadeve in Robert Waltl, direktor Mini teatra. Ob podpisu pogodbe bo prisoten tudi gospod Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, ki je lastnica hiše na Križevniški ulici 1 in sofinancira delovanje Mini teatra ter Nje. eksc. gospa May Britt Brofoss, veleposlanica Kraljevine Norveške.
Mini teater je za svojo gledališko dejavnost pred dvema letoma v brezplačen najem prejel hišo v lasti MOL na Križevniški 1, ki je popolnoma dotrajana in neuporabna in potrebna celovite obnove. Vrednost obnove objekta in celotne investicije znaša 1.154.336,00 €.
Mini teater, ki je neprofitni zavod in se uspešno ukvarja s pripravo in izvedbo lutkovnih in gledaliških predstav doma in v tujini, seveda sam nima dovolj sredstev za tako velik podvig in je konkuriral za sredstva na mednarodnem razpisu Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma in uspel za projekt na razpisu pridobiti  52,92 % sredstev investicije, kar predstavlja 600.546,00 €. Projekt je bil ocenjen kot eden najboljših projektov, ki so konkurirali na razpisu.
Gre za eno največjih donacij v slovensko kulturo, ki ne bo rešila le stiske delovanja Mini teatra, ki bo v novih prostorih poleg razširjene produkcije za otroke in odrasle, uredil tudi rezidenčni center za tuje umetnike, ampak bo objekt postal novo kulturno stičišče umetnikov iz Ljubljane, Slovenije in tujine. Pri projektu gradnje pa seveda računamo tudi na pomoč in podporo slovenskih gospodarskih organizacij in posameznikov.
V okrožju eminentnih ustanov kot so Mestni muzej Ljubljana, Križanke in NUK, se torej rojeva nova kulturna institucija.
S podpisom pogodbe se bo začela gradnja novega gledališča na Križevniški 1 v Ljubljani po načrtu projektnega biroja EKO ART. Obvestilo o javnem zbiranju ponudb za izgradnjo gledališča je bil objavljen 30. maja 2008 v Uradnem listu RS. Slavnostno otvoritev novega gledališča in rezidenčnega centra na Križevniški 1 v Ljubljani,  planiramo  ob praznovanju 10. obletnice delovanja Mini teatra v letu 2009.