Ob 80-letnici gledališčnika Jurija Součka (Dnevnik, 27. 3. 2009)