Mit srednjega veka v očeh fotografa (Finance, 4. 6. 2009)