Nedelja, 23.8. ob 11h in 18.30, Rdeča kapica na babičin način, gostovanje iz Belgije

NEDELJA, 23. AVGUST  2009/ SUNDAY, AUGUST 23, 2009

LJUBLJANSKI GRAD / LJUBLJANA CASTLE, Mini teater

11.00 in 18.30, Figurentheater Vlinders & Co., Belgija / Belgium

RDEČA KAPICA NA BABIČIN NAČIN lutkovna predstava za otroke, starejše od 3 let /

LITTLE RED RIDING HOOD IN GRANDMOTHERS FASHION, puppet  performance for children from 3 years up

besedilo, priredba in režija / text, adaptation, and directing: Koen Crul, scenografija / set design:

Ronny Aelbrecht, Milly Jennes, Geert Rossaert, Rudy Van Driessche, glasba / music: Geert Noppe (Yevgueni), igrajo /acting: Milly Jennes, Ronny Aelbrecht, trajanje / duration: 45 min, vrsta lutk: namizne lutke iz zelenjave / type of puppets: table puppets made from vegetables

 

Rdeča kapica na babičin način je osvežujoča, brbotajoča in bogato dišeča predstava za otroke. Polna je krepkih podob, veselih zvokov, plavajočih mrež in ... Rdeče kapice. To je odlična predstava predmetnega gledališča: s paradižnikom, porom in zeleno – temeljnimi sestavinami za okusno juho, pa tudi za dobro pravljico, ki zaživi s škrati in živahnim videom. To je predstava, ki ima malo besed, je pa polna vizualnega humorja. Veliko je v njej piskrov in ponev in zvokov in vonjav, pa tudi pravega kuhanja.

Kuhar živi na otoku ves osamljen v restavraciji, ki ponuja pradižnikove juhe. Zdaj pa noče več tako živeti. Nekdo ga mora zamenjati. A kdo? Nekdo, ki ima raje mraz kot vročino? Nekdo, ki bere pravljice? Nekdo, ki rad goji melancane? Kaj ni to malce noro? Pa postane še bolj noro! Z mamo, Rdečo kapico, babico, lovcem in seveda z ubogim volkom. Uživajte v svoji juhi!

Little Red Riding Hood in Grandmothers Fashion is a refreshing, stewing and rich smelling performance for young children. It is full of strong images, cheerful sounds, floating webs and … little Red Riding Hood. This is a fine object-theatre performance with tomato, leek and celery - the base for a tasty soup and a good fairy tale reviving in pixels and live camerawork. A performance with very little words but full of visual humor, pots and pans, sounds, smells, and real cooking. A cook lives in a tomato-soup restaurant on an island all alone. Now, he doesn’t like it anymore. Somebody has to replace him. But who? Somebody who prefers cold instead of heat? Somebody who reads fairy tales? Somebody who loves growling aubergines? Isn’t that a little bit crazy? It gets even crazier with Mother, little Red Riding Hood, Grandmother, the Hunter and of course the poor Wolf. Enjoy your soup!