Organizator:
Mini teater, Ljubljana
Križevniška 1, Ljubljana
Telefon: 01 43 03 143
GSM: 041 314 414
E-pošta: info@mini-teater.si
direktor festivala: Robert Waltl

Vstopnice:
Blagajna na Križevniški in ljubljanskem gradu je odprta uro pred začetkom predstave. Ogled razstave in obisk ustvarjalnih delavnic so brezplačni..

Prizorišča:

- Ljubljanski grad (Mini teater, dvorišče, drevored)

- Križevniška 1 (Mini teater)

Podpora /Supported by: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, City Municipality of Ljubljana, Department of Culture,

Partnerji festivala / Festival partners:

SEZAM

Medijski pokrovitelji / Media sponsors:

Sponzorji / Sponsors:

     

 

Zgradili smo novo gledališče ob pomoči / We have built a new theatre with the help of:

Program Mini teatra podpirajo z nepovratnimi sredstvi Islandija, Lihtenštajn in Norveška v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

EEA_NORWAY_GRANTS_LOGOEEA_NORWAY_GRANTS_LOGO

 

 

 

Program Mini teatra podpirajo z nepovratnimi sredstvi Islandija, Lihtenštajn in Norveška v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

Puppet Nomad Academy je evropski projekt v okviru CULTURE, ki ga podpira Evropska skupnost.

Predstava Charlesa Perraulta, Pepelka, je nastala v okviru mednarodnega evropskega projekta Lutkovna nomadska akademija (Puppet Nomad Academy), ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Kultura (2007–2013).

Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

DEF flag-logoeac-CULTURE_SL

 

 

 

Igralci berejo romane- Projekt podpira MOL v okviru Svetovne prestolnice kulture.

Pantakin Circo Teatro - CIRK.

Ideazione e Regia di Ted Keijser

Musiche originali di Andrea Mazzacavallo, Scenografie e Costumi di Licia Lucchese

Produzione Pantakin da Venezia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Venezia Assessorato alla Produzione Culturale, Produttori Professionali Teatrali Veneti, Regione del Veneto.

Vstopnice za predstave v okviru festivala / Tickets for performances within the festival: 2 €

Blagajna je odprta uro pred predstavo. / The cash-box is open one hour before each performance.

Razstava in ustvarjalne delavnice so brezplačni. / exhibition and creative workshops have free entry.

Pridružujemo si pravico do spremembe programa! / We reserve the right to changes in program!

 

Organizator / Organizer:

Mini teater, Križevniška ulica 1, Ljubljana, Slovenija

T +386 1 425 60 60

F +386 1 425 60 61

M +386 41 314 414

info@mini-teater.si

www.mini-teater.si

 

Za Mini teater: direktor in umetniški vodja /

For Mini teater: manager and art director Robert Waltl

Junij 2010 / June 2010