V Mini teatru Bergmanova Persona kot prostor med masko in igralčevim obrazom (primorski.eu, 2. 6. 2010)