Neustrezen način (so)financiranja umetnosti (Večer, 23. 6. 2010)