Žanr za dobre in zasedene igralce (Večer, 7. 12. 2010)