Namen projekta je bilo ustanoviti gledališko in umetniško prireditveno in bivalno središče »Mini teater« z obnovitvijo zgodovinskega poslopja v Ljubljani, pri čemer je splošni cilj urbana prenova in trajnostna ohranitev evropske kulturne dediščine.

Zahvaljujoč nepovratnim sredstvom Islandije, Lihtenštajna in Norveške v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP, je v stari ljubljanski Križevniški ulici na številki 1, dotrajana zapuščena meščanska hiša, postala Mini teater, čudovito adaptiran center za sodobno gledališko umetnost.

V njegovih salonih se odvijajo literarni večeri in koncerti, na funkcionalni sceni nastopajo slovenski in evropski igralci v predstavah za otroke in odrasle, vsaka soba gledališča je prostor za vizualno instalacijo, ki so jo realizirali mladi umetniki iz različnih evropskih držav, na vrhu hiše pa je opremljen rezidenčni center za kreacijo in prebivanje umetnikov iz vseh koncev sveta. Namen Mini teatra je paradoksalen, saj hoče biti gledališče, ki bo tako elitistično kot populistično, ekscentrično in všečno širokemu občinstvu, zato podira tradicionalne gledališke omejitve in jih presega.  V novih prostorih na Križevniški ulici v Ljubljani uveljavljamo »koncept razširjenega gledališča«.

Izvajalec projekta: Mini Teater, Zavod Ljubljana, Slovenija

Izjava vodje projekta ali odgovorne osebe o pomenu, vlogi, izvajanju projekta, sporočilo za prihodnje generacije:

Fenomenalni napredek in devastacija so grožnje, ki pritiskajo različnost, različnost pa je največja vrednota naše civilizacije. Naravna in kulturna različnost izginjata pred potrošniško vročico. Vse vrednosti, vse zgodbe, ki jih kot generacija ne bomo znali prenesti, bodo za vedno izgubljene. Mini teater je nasledil v svoji ulici bogato kulturno preteklost Ljubljane, naša mera za prihodnost pa je privilegij, da je lahko ustvarjalni center, orodje za delo, prostor v katerem se bodo prijatelji iz vsega sveta počutili kot del bratstva, ki se upira površnosti in pozabi.

Z nepovratnimi sredstvi so gradnjo podpirale Islandija, Lihtenštajn in Norveška v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, pri gradnji pa so nam pomagali tudi donatorji, sponzorji in Mestna občina Ljubljana.

Vsem hvala.