Obrazložitev komisije za 4 nagrajene elaboarte, ki so prispeli na natečaj za novo CGP Mini teatra

Štiri projekte, prispele na natečaj prenove vizualne podobe Miniteatra, zaradi dosledne in konsistentne izpeljave predlogov žirija uvršča v izbor. Vsak na svoj način, dva skozi preoblikovanje obstoječega osnovnega elementa, znaka roke, vsi štirje z novimi predlogi logotipa in predlogu zasnove plakatov v nekem segmentu ali celoti izkazujejo kvaliteto, ki jo žirija nagrajuje.

Prvi elaborat med četverico nagrajenih (šifra 99999) je s celostno komunikacijo sicer manj ustrezen za gledališko branžo, a izstopa z mladostno svežino in siceršnjo vizualno kultiviranostjo, tudi v idejnem predlogu plakata z ilustracijo kot nosilnim elementom sporočila. Barvno harmonična tudi v odnosu do živozelnega okvirja za otroški program, pa ni izpeljana v kombinaciji post-dramskega gledališča, za katerega se zdi vizualni nagovor z grobo barvno lestvico na hišni ravni in njeno nejasno uporabo v znaku bolj lahkotno iščoč učinek kot sistemsko premišljenost. Duhovito, a precej splošno semantično sporočilo očesa, sedečega na stolu, slabi stripovsko ilustrativna poteza smislu v znakovne uporabnost osnovnega elementa CGP v pomanjšavi.

Drugi izbrani elaborat (šifra 78012) je najprepričljivejši v monokromni izpeljavi serije plakatov z osrednjim motivom rok. Tipografsko dosledna postavitev naslovov in drugih elementov v negativu podpisuje izvirno idejno zasnovo igre rok kot variacij na temo. V predlogu preoblikovanja CGP zrcalna podvojitev znaka kot para rok v dveh logotipih za dva para vsebin - post (dramskega gledališča) in mini (teatra) – deluje amputirano in zlepljeno, bolj bizarno kot binarno v kombinaciji z dvema črkovnima vrstama ob še tretji različici matičnega logotipa z dodatno možnostjo uporabe inicijalnega znaka.

Tretji projekt (šifra 52660) žirija ocenjuje kot sistemsko dosledno ter tipografsko disciplinirano zasnovo CGP z nekoliko preoblikovanim obstoječim znakom in mehkim kaligrafskim pripisom v tipografiji Bello ob uporabi tipografske družine Myriad. Prevladuje osnovna oražna barva. V domislenih različicah dodane sence roke kot podznakov oziroma priložnostnih znakov avtor razvije sekundarno vizualno ločljivost tako za otroški program in post-dramsko gledališče kot različne festivalske prireditve v organizaciji Miniteatra. Konsistentnen, informacijsko jasen gradacijski sistem je prisoten v korespondenčih in promocijskih materialih, v sistemu plakatov se že naštetim identitetnim elementom kot osrednji motiv pridruži znakovno-ilustrativna kreativa na pastelnih za otroško-mladinske prireditve oziroma črni podlagi za post-dramsko gledališče.

Še četrti elaborat nove CGP (šifra 12345) žirija uvršča med nagrajene. Ta temelji na predlogu premišljeno konstruiranega novega znaka v negativu na kontoliranem  barvnem polju s trojnim pomenom: črki M, sestavljeni iz dveh snopov gledaliških reflektorjev, kot krona ali kapa dvornega norčka. Tipogafija zoženega reza Heroic omogoča izpis tudi daljših naslovov, kombiniran je s serifnim Sentinelom za besedila. Enostaven barvni izbor v črni za osnovni set korespondence ter v modrih in oranžnih ploskvah za plakate obeh gledaliških programov razvija nadaljno negativno uporabo osnovnih dveh tipskih elementov: naslovov ob uravnoteženi pozornosti do nosilno prepoznavnega elementa promocije iz projekta razvidno duhovite, izčiščeno znakovne ilustracije. Jasna in enostavna tipografsko-barvna redukcija je sistemsko dosledno uporabljena tako v tiskanem kot elektronskih mediju, kar omogoča prepoznavnost in ločljivost v medijskem prostoru. Manj izviren je predlog označevanja.