Lutkovna nomadska akademija

Projekt

Po navdihu »nomadov lepote« iz obdobja evropske avantgarde smo zasnovali ta projekt kot neke vrste lutkovnih delavnic potujočih od Armenije, preko Belorusije, Češke, Hrvaške, Slovenije pa vse do Belgije.  

Ideja je združevati velike mojstre lutkarstva: Aleksej Lelajvski, Marek Bečka, Armen Safarijan - ki izvirajo iz bogate tradicije vzhodnoevropskega lutkarstva – z mojstri  iz Slovenije, Hrvaške in Belgije ter seveda prenašanje tega znanja oz. mojstrstva na mlajše generacije lutkarjev iz vseh naštetih držav. Naš projekt je dobil navdih v antiki in stari evropski tradiciji, kjer so starejši mojstri prenašali svoje »skrivnosti«, znanje in sposobnosti študentom in mlajšim umetnikom.

Prvi del projekta obsega celo serijo delavnic in tečajev , kjer  študentje  delajo na področju zgodovine lutkarstva v Armeniji in Belorusiji; na področju povezovanja s preostalo evropsko lutkarsko tradicijo; na področju dramaturgije lutkovnih predstav; na področju učenja tradicionalnih lutkarskih tehnik; na področju izdelovanja lutk in scene; na področju priprave predstave in na pedagoškem potencialu.

Drugi del projekta pa zaobjema uporabo vsega pridobljenega znanja z namenom ustvarjanja predstav v različnih državah.

Končni rezultat je seveda predstavitev rezultatov te nomadske akademije: od predstav do manjših projektov. Igralci, ki so osvojili vse lutkarske tehnike organizirajo delavnice za najmlajše občinstvo.

Cilji

Mednarodna mobilnost zaposlenih v kulturi

Umetniki iz različnih kulturnih sektorjev (Igralci, producenti, vizualni umetniki, lutkarji, drugi umetniki …) iz vsaj treh evropskih držav, ene države kulturno sprejemljivega programa in 2 državi tretjega sveta, več kot 50 različnih institucij (ne le tistih, ki so podpisali pogodbo o sodelovanju, ampak tudi druge kulturne institucije) iz najrazličnejših držav EU sodeluje v aktivnostih (v projektu pa sodelujejo tudi posamezniki iz držav, ki niso članice EU).

Mednarodna cirkulacija kulturnih produktov in umetniških del

Mednarodna cirkulacija kulturnih produktov in umetniških del bo zagotovo izvršena. Najrazličnejše predstave režirane s strani različnih direktorjev, igre/literarna dela različnih avtorjev bodo izvajana v okviru te cirkulacije (slovenska, nizozemska, češka, armenska, beloruska, hrvaška …). V okviru mednarodne  cirkulacije bodo organizirane tudi različne delavnice. Tako bodo različna umetniška dela, lutke, glasba, dramaturgija, predstave, razstave, delavnice (glasba, ples, literatura, lutke …) sodelovala v mobilnosti vsaj po Evropi, kasneje pa tudi po drugih državah izven Evrope (postprodukcija.) 

Promocija medkulturnega dialoga

Medkrajevni dialog se bo izvajal v obliki izmenjave in med umetniki samimi, skozi najrazličnejše dogodke na različnih mestih vsaj v državah, ki so vključene v ta projekt. Medkulturni dialog se bo izvajal tudi med umetniki in organizatorji dogodkov, med člani Project teama in Art teama, med umetniki in mediji, med izvajalci in ciljnimi skupinami itd.

Inovativnost in kreativnost (Evropsko leto 2009)

Poseben poudarek bo podan na ustvarjanje okolja, ki bo všečno za kreativnost in inovativnost. Projekt bo namenjen seznanjanju/spoznavanju tujih umetnikov/menedžerjev med gostujočimi organizacijami in lokalnim kulturnim okoljem in raziskovanju bodočih projektov  v sodelovanju z lokalnimi umetniki in gostujočo organizacijo. Ob koncu njegove ali njene rezidence bosta umetnik in kulturni menedžer predlagala projekt tej gostujoči organizaciji.