Maštovito i glumački domljivo uprizorenje (Jutranji list, 3. 2. 2005)