Dramska igralka Polona Vetrih dijakom in dijakinjam ljubljanske Gimnazije Ledina predstavila Mini teater in Judovski kulturni center Ljubljana

Priznana dramska igralka Polona Vetrih je dijake ljubljanske Gimnazije Ledina popeljala po Mini teatru in Judovskem kulturnem centru Ljubljana. V 5 dneh nas je obiskalo kar 6 skupin, skupaj torej več 150 dijakov s spremljevalko.

Iconotheca Valvasoriana

Dijaki so si z velikim zanimanjem najprej pogledali Iconotheco Valvasoriano, največjo faksimilirano grafično zbirko na svetu, ki je edinstvena, ker je dosledno izpeljan faksimilni natis z znanstvenokritično obdelavo celotnega gradiva v treh jezikih. Iconotheco Valvasoriano je faksimilirana, znanstvenokritično obdelana grafična zbirka Janeza Vajkarda Valvasorja, ki obsega sedemnajst zvezkov velikega formata, s 7.752 grafičnimi listi - grafike, risbe in akvarele mojstrov 15., 16. in 17. stoletja, tudi takšnih, kot so npr. Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Rembrandt van Rijn in Jacques Callot. Ponatis celotne zbirke - Iconotheco Valvasoriano - je izdala Fundacija Janez Vajkard Valvasor pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v nakladi 100 oštevilčenih kompletov, septembra 2015 pa je ob Evropskem dnevu judovske kulture Knjižnici Judovskega kulturnega centra podarila celotno zbirko "Iconotheca Valvasoriana", na ogled pa je postavljena v salonu Ane Karić v Mini teatru na Križevniški ulici.

Judovski kulturni center, razstava slovenske judaike in permanentna zbirka muzejskih artefaktov

Po ogledu in pogovoru, ko so lahko dijaki zbirko z rokavicami pazljivo in previdno prelistali tudi sami, se je ogled nadaljeval malo višje. V sosednji hiši in le nekaj nadstropij višje ima svoje prostore namreč Judovski kulturni center Ljubljana, kjer je na ogled razstava slovenske judaike, javnosti pa sta predstavljeni tudi dve izjemni sliki slovenskih slikarjev Antona Karingerja (Ljubljanski Jud Lazar Pollak, 1861) in Barda Iucundusa (Rabin) - dve izjemni pridobitvi nastajajočega Muzeja JKC (JCC) v Ljubljani, ki skrbno nadgrajuje in bogati permanentno zbirko muzejskih artefaktov. Eden ključnih ciljev in nalog Mini teatra je namreč oživljanje starih, zapuščenih in mestoma celo degradiranih predelov Ljubljane ob sočasnem povezovanju in mreženju kulturnih izvajalcev in oblikovanju izvirne urbane podobe tako same Križevniške ulice kot tudi celotne slovenske prestolnice. Zanimanje tako meščanov in obiskovalcev mesta kot tudi domačih in tujih turistov, strokovne javnosti in zainteresirane publike za bogato dediščino vizualne in likovne umetnosti namreč narašča, na kar se Mini teater odziva ažurno in s premišljeno izbranimi nadgradnjami zastavljenega.

Mini teater

»Pot« so z velikim veseljem nadaljevali po ostalih prostorih Mini teatra in spoznavali zakulisje gledališkega in lutkovnega ustvarjanja. Stopili so v dvorano in na oder, radovedno pokukali v zakulisje in si ogledali garderobe igralcev. Mini teater je namreč gledališče za vse starosti – tako za malčke in otroke kot tudi za dijake, študente in odrasle. Mednarodno večkrat nagrajene predstave pa so le eno od zagotovil, da je program Mini teatra pripravljen premišljeno in z občutkom za različne starostne skupine obiskovalcev in njihove specifične interese. A ne le s predstavami - Mini teater s konceptom »razširjenega gledališča« s številnimi dogodki, druženji, koncerti, recitali, literarnimi večerni, filmskimi projekcijami, pogovori, okroglimi mizami in festivali že leta privablja zelo raznoliko občinstvo. Zato se že veselimo dodatnega obiska tudi tistih dijakov, ki so Mini teater spoznali z dramsko igralko Polono Vetrih in tudi tistih, ki so Mini teater že poznali, a si le še niso vzeli časa za obisk.