Govor prof. Janeza Koželja, podžupana Mestne občine Ljubljana, na Zelenem dnevu Mini teatra in umetnosti

Spoštovane ekscelence, dame in gospodje, dragi kolegi in kolegice, meščanke in meščani,

Za tiste, ki skrbimo za razvoj mesta, je zelo pomembno vedeti, kje nastajajo v mestu napredne pobude, kje se rojevajo male skupnosti, ki preizkušajo nove oblike javnega življenja in javnega delovanja.

Križevniška četrt je eden od takih živih laboratorijev v mestu.  Tukaj si delimo odgovornost za urejanje in upravljanje skupnega prostora, tukaj vas skupno ustvarjanje povezuje v skupnost, to je tisto delovanje, ki nas dela ljudi človeške.

Vaši poskusni projekti postajajo sčasoma uspešni primeri dobre prakse tudi na področju socialnih inovacij, ki so nam vsem za zgled. Tisto, kar je še posebej pomembno, je vaše trdno prepričanje, da imajo ljudje pravico, do svojega mesta, ki jo uveljavljajo s tem, da si delijo odgovornost tako za njegovo obliko kot za njegovo vsebino, ki temelji na kulturni strpnosti. Kulturna strpnost je značilna za odprto družbo, to je tista skupnost, ki se izpostavlja in sooča z raznolikostjo različnih kultur. Samo skupnost, ki je strpna do različnih načinom mišljenja in delovanja, lahko je tudi ustvarjalna. Nestrpna skupnost sovraži nove zamisli in duši ustvarjalnost, ker zožuje prostor za soočanje novih, alternativnih zamisli. Strpnost do drugačnih predpostavlja tudi strpnost do negotove prihodnosti, ki zmanjšuje strah pred spremembami. Skratka, temelj ustvarjanja je dejansko strpnost do drugačnosti.

V tem smislu postaja Križevniška ulica s prirejanjem festivalov strpnosti večkulturni prostor med seboj povezanih stanovalcev in ustvarjalcev, kjer se vsakdo lahko uči in nauči od vsakogar. Umetniška dela, ki so prispela na letošnji natečaj na temo strpnosti in beguncev, so vsekakor sad te miselnosti. Z vami in z njimi vaša ulica ne postaja še bolj zelena, ampak tudi bolj prosvetljena, vključujoča, solidarna in odgovorna ulična skupnost. Šele na vrednotah takšne skupnosti se lahko zares razvije trajnostno mesto v polnem pomenu te besede. Z vašim prispevkom je tako tudi Evropska zelena prestolnica 2016 postala bolj pisana, bolj človeška.

Sodelujočim umetnikom, organizatorjem festivala in današnjega dogodka, v prvi vrsti Robertu Waltlu in njegovim sodelavcem iz Mini teatra čestitam in se vam v imenu mesta zahvaljujem za ta Zeleni dan.

Govor prof. Janeza Koželja, podžupana Mestne občine Ljubljana, na Zelenem dnevu Mini teatra in umetnosti: Zaključek likovnega in literarnega natečaja 2. Festivala strpnosti v Ljubljani ter Ozelenitev Križevniške ulice (11.5.2016)