Začetek oktobra 2016 gledališko-lutkovne delavnice na temo beguncev- SREČANJA

Kako se srečamo z novim? Kakšne vrste srečanj poznamo?  Kako se pozdravimo in kako se poslovimo? Kako se srečamo  vsak dan? Kako se srečamo na odru? Kako se srečamo s predmeti? Kateri predmeti se vsakodnevno srečujejo? Na kakšen način?

Srečanje kultur in generacij s sredstvi lutkovnega gledališča.

Nekaj, kar je nad vsemi kulturami, je prav gotovo srečanje samo po sebi.

Od 3. do 7. oktobra 2016 bodo v azilnem domu v Logatcu potekale gledališko-lutkovne delavnice za mladostnike in begunce na temo beguncev z naslovom SREČANJA, ki jih bo vodil mladi režiser in igralec Dennis Katzmann.

K sodelovanju vabimo mlade med 10. in 12. letom. Prijave zbiramo na info@mini-teater.si. Število udeležencev je omejeno - k sodelovanju bomo povabili prijavljence po vrstnem redu datuma prijave. Delavnice bomo zaključili z javno predstavitvijo 7. oktobra 2016 v azilnem domu v Logatcu.

Delavnice bodo podekale v sodelavanju s Kulturnim društvom Novi oder in ob pomoči ter s sofinanciranjem Urada vlade RS za komuniciranje.

Srečanja

Delavnice za mladostnike in begunce

Kot dojenčki se srečamo z lastno materjo, srečujemo svoje sorodnike, srečamo prvega prijatelja, prvega učitelja, itd. Vsak dan srečujemo svet okoli sebe in vedno znova nam daje možnost, da srečamo zopet nekaj novega, možnost, da odkrivamo, da raziskujemo.  Naše delavnice ustvarjajo prostor srečanja med mladostniki in begunci in so zelo zanimiva možnost, da se približamo temam, ki so relevantne za obe skupini.

Begunci se srečajo z mnogimi novimi stvarmi, ko zapustijo lastni kulturni prostor.  Nova dežela in njeni prebivalci, mnogo neznanih stvari, ki pomenijo nova srečanja.  Srečujejo se z novimi pogledi na vrednote, na medsebojne človeške odnose  in na vsakdanje dogodke.  Tudi mladostniki se vsak dan srečujejo z nečim novim,  čaka jih življenje odraslih.  Srečali se bodo s poklicem, s študijem, z medsebojnim odnosom ali celo s svojo  družino.  So na pragu novega življenja.  V tem obdobju še ni nobenih izkušenj v vezi s tovrstnimi srečanji in tako se lahko opirajo zgolj na lastno intuicijo, s katero morajo obvladati nove izzive.

Gledališče, zlasti še lutkovno gledališče, nam omogoča, da lahko raziskujemo to množico srečanj  in se z njimi spoprimemo na igriv način.  Na odru lahko preizkusimo različne situacije in jih z odtujitvenim momentom , ki ga nudijo gledališka sredstva, kot je igra, ali lutkovna animacija, ali druge, intenziviramo in na ta način bolje razumemo.  Oblika odtujitve bi lahko bilo srečanje med človekom in predmetom/temo ali med dvema predmetoma ali dvema temama.  Po eni strani je to srečanje z dvema , za nas, neznanima predmetoma, po drugi pa to prinaša možnost novih pogledov na že znano, nove izkušnje in nova videnja.

S scensko igro na temo »Srečanja« želimo osvetliti SKUPNO in RAZLIČNO in tako omogočiti SPOZNANJE.

»Kako se srečamo z novim? Kakšne vrste srečanj poznamo?  Kako se pozdravimo in kako se poslovimo? Kako se srečamo  vsak dan?  Kako se srečamo na odru? Kako se srečamo s predmeti? Kateri predmeti se vsakodnevno srečujejo? Na kakšen način ….?«

Temo bomo temeljito  raziskali z delom z različnimi materiali, z animacijo in ustvarjanjem lutk.  Osnovni material bo papir.  Kot vsakdanji material je vsestransko uporaben: kot maska, kot lutka, kot kostum ali kot rekvizit.  Pri skupnem delu z  lahko uničljivim papirjem  se morajo udeleženci senzibilizirati eden nasproti drugemu in v celotni skupini.  Skozi različne gledališke igre se morajo preveriti, zamenjati in spoznati.

Na koncu delavnice bo pregled dela, na katerem bodo izbrane vaje predstavljene občinstvu. Po predstavitvi bomo izvedli pogovor med udeleženci delavnice in občinstvom.

Število udeležencev: 15 - 20


Delavnice potekajo v okviru 2. Festivala strpnosti.