17. SREDNJEVEŠKI DAN TER 16. FESTIVAL SREDNJEVEŠKE IN RENESANČNE GLASBE

MEDNARODNI FESTIVAL

Ljubljana je staro mesto in ni ga mesta, ki ne bi gradilo na svoji zgodovinski tradiciji, katere slavnostnost raste s starostjo mesta. Ljubljana se z zapisanim lahko pohvali, a ne po mogočnih gotskih katedralah in podobnem ampak prav gotovo s specifičnim prostorom in dogajanjem na le-tem. Zato se nam zdi prav, da smo pričeli z izvajanjem in to »tradicijo« vestno nadaljujemo v Ljubljani s praznikom Srednjeveških dni ter Festivala srednjeveške in renesančne glasbe, ki naj se Ljubljančanom, Slovencem in obiskovalcem (tujcem) zapiše v tisti del spomina, ki jih že spomladi spomni na veseli praznik – jeseni.

Dogajanje in dogodki pa ne bodo omejeni le na Križevniško ulico. Javne mestne površine bodo zaživele vse od Križevniške ulice in Križevniške četrti do Novega trga in različne lokacije Stare Ljubljane.

 

17. SREDNJEVEŠKI DAN V LJUBLJANI

SOBOTA, 1. OKTOBER 2016

LOKACIJA: KRIŽEVNIŠKA ULICA IN LJUBLJANSKI MESTNI TRGI

Jeseni 2016 bo Mini teater ob pomoči Turizma Ljubljana in MOL-a že sedemnajstič pripravil Srednjeveške dneve v Ljubljani, ki se bodo odvijali na Križevniški ulici in drugih lokacijah po Ljubljani. Program Srednjeveških dni v Ljubljani je vedno zasnovan kot preplet znanja že uveljavljenih iz izkušenih ustvarjalcev in poustvarjalcev ter talenta, ambicije in zagona mladih, ki se na njihovo pot šele podajajo. Ne le med obiskovalci, tudi med ustvarjalci mora prihajati namreč do pomembne medgeneracijske dinamike ter prenosa znanj in učenja mlajših od starejših. Mladi (po)ustvarjalci pa že uveljavljene načine in prakse vedno in dobrodošlo postavljajo v sodobnejše okvire, ki delajo program Srednjeveških dni v Ljubljani vedno znova aktualen in ustrezno posodobljen. V preteklih letih se je namreč izkazalo, da Srednjeveški dnevi spadajo med največjo in najbolj atraktivno turistično prireditev v Ljubljani, ki so jo tudi letos obsežno najavili in pokrili tudi mediji. Z velikim veseljem ocenjujemo tudi, da se je lanskoletnega dogodka udeležilo več kot 5.000 ljudi in podobne bodo, predvidevamo, tudi letošnje številke.

S skupnimi močmi bomo tako tudi letos pripravili zanimiv in pester program, v katerem bodo sodelovali umetniki iz Gruzije, Italije, Madžarske, Švice in Slovenije. Tako prebivalci kot obiskovalci Ljubljane in številni turisti bodo  ponovno navdušeno potovali v preteklost, z brezplačno naravo srednjeveških dogodkov bomo oglede omogočili vsem - tudi tistim, ki jim finančne zmožnosti tega sicer ne bi dovolile, Srednjeveški dnevi v Ljubljani pa tako (p)ostajajo ena glavnih kulturno-turističnih prireditev v osrednji Sloveniji.

PROGRAM 17. SREDNJEVEŠKEGA DNE

10.00 do 18.00: Srednjeveška tržnica s 30 obrtniki

V istem času vas bomo v srednjeveški krčmi postregli z golažem, zelenjavno mineštro in palačinkami, otroci pa se bodo lahko igrali v delavnicah, ki jih izvaja Društvo Sezam ali na srednjeveškem dvorišču Teatra Cizamo, ki jih bo učil srednjeveških iger. V šotorih in na stojnicah Kulturno umetniškega društva Klati vitez bo na ogled orožarna, prikaz tiska Od papirja do knjige, razstava slovenskega grboslovja.

10.15 do 10.45: Viteški turnir srednjeveškega društva Red kraljevega orla, Trg francoske revolucije

10.45 do 11.00: Nastop Plesne skupine Celestina presnega društva Imani, Trg francoske revolucije

11.00: Srednjeveški sprevod po Ljubljani. Pot nas bo vodila po Križevniški ulici, Bregu, Novem trgu, Čevljarskem mostu, Mestnem trgu, Mestni hiši, Prešernovem trgu, Wolfovi ulici, čez Kongresni trg ter po Gosposki ulici do Trga francoske revolucije pred Križankami (v primeru slabega vremena bo pot prilagojena). Pred Mestno hišo in na Prešernovem trgu nas čaka tudi nastop "Shavparosnebi skupine Federation of Georgian Martial Arts iz Gruzije in viteški turnir srednjeveškega društva Red kraljevega orla.*

*11.30: Nastop viteške skupine Federation of Georgian Martial Arts iz Gruzije z nastopom "Shavparosnebi" in viteški turnir srednjeveškega društva Red kraljevega orla pred Mestno hišo (Magistratom)

*12.30: Nastop viteške skupine Federation of Georgian Martial Arts iz Gruzije z nastopom "Shavparosnebi" in viteški turnir srednjeveškega društva Red kraljevega orla na Prešernovem trgu

15.00 do 15.30: Nastop plesne skupine KUD Klati vitez, Trg francoske revolucije

15.30 do 16.30: Viteški turnir srednjeveškega društva Red kraljevega orla, Trg francoske revolucije

16.30 do 17.00: Nastop Plesne skupine Celestina presnega društva Imani, Trg francoske revolucije

20.00: Spektakularna predstava "Shavparosnebi"viteške skupine Federation of Georgian Martial Arts iz Gruzije v Križankah, Trg francoske revolucije (v primeru dežja bo nastop prestavljen v Hribarjevo dvorano na Ljubljanskem gradu)

 

16. FESTIVAL SREDNJEVEŠKE IN RENESANČNE GLASBE

28. DO 30. SEPTEMBER 2016

LOKACIJA: MINI TEATER (KRIŽEVNIŠKA 1) IN KRIŽEVNIŠKA CERKEV (TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE)

Jeseni 2016 bo Mini teater nadaljeval tudi s pripravo, organizacijo in izvedbo tradicionalnega mednarodnega Festivala srednjeveške in renesančne glasbe v Ljubljani. V povezavi s srednjeveškim dnem, takrat še na Ljubljanskem gradu, je nastal tudi Festival srednjeveške in renesančne glasbe, in se pozneje razvil v samostojni mednarodni festival s koncerti v daljšem časovnem obdobju in na raznih lokacijah v Ljubljani.

Festivalski program je pripravljen in prepričani smo, da bo tudi po kvaliteti izvajalcev eden najkakovostnejših doslej. Poudarek smo dali predvsem kvalitetnemu selektivnemu izboru glasbenih skupin, od katerih nekatere sodijo v sam evropski in svetovni vrh. Vedoželjni otroci in mladi pa se bodo skozi sproščeno druženje in sodelovanje učili o glasbi in različnih glasbenih obdobjih ter ustvarjalcih. Spoznavali bodo glasbila preteklosti in načine igranja nanje, izdelovali preproste inštrumente, ob poslušanju koncertov uveljavljenih mednarodnih glasbenih izvajalcev pa spoznavali bogato glasbeno dediščino in zapuščino tako Slovenije kot Evrope.

Srednjeveška in renesančna glasba na visoki izvajalski ravni, z upoštevanjem izsledkov zgodovinske izvajalske prakse in na ustreznih glasbilih sta razmeroma slabo zastopani v slovenskem koncertnem življenju in imata le podrejeno vlogo na uveljavljenih festivalih stare glasbe (Festival Radovljica, SEVIQC Brežice). Festival srednjeveške in renesančne glasbe Ljubljana se drugače kakor omenjena poletna festivala dogaja jeseni in nekoliko zapolnjuje to vrzel z ponudbo domišljenih sporedov redko izvajane posvetne in duhovne glasbe, instrumentalnih in vokalnih zasedb s slovenskimi in mednarodnimi izvajalci in ansambli. Vsako leto je določen programski delež namenjen slovenskim izvajalcem in starejši slovenski glasbeni dediščini, vsaj en koncert pa je namenjen predstavitvi mlajših ansamblov oz. glasbenikov, ki so se specializirali za izvajanje srednjeveške ali renesančne glasbe in so se nedavno izkazali na mednarodnih tekmovanjih.

V organizaciji glasbenih dogodkov že vsa leta zasledujemo zvrstno profiliranost in predstavljamo referenčne slovenske in mednarodne glasbene izvajalce in ustvarjalce, določene koncerte izvajamo v koprodukciji z javnimi zavodi in izmenjujemo glasbene vsebine s sorodnimi organizacijami iz mednarodnega kulturnega prostora.

 

PROGRAM 16. FESTIVALA SREDNJEVEŠKE IN RENESANČNE GLASBE

Sreda, 28. septembra 2016, ob 20.00

Mini teater, dvorana Bernard-Marie Koltès, Križevniška 1, Ljubljana

 

PIVE, PAVANE & SALTARELLI – plesna glasba 15. in 16. stoletja

 

Ensemble Calliope

(Italija)

Fabio Accurso, lutnje

Gianpaolo Capuzzo, flavte

Massimiliano Dragoni, tolkala in psalterij

 

Spored: Guglielmo Ebreo, Domenico da Piacenza, Giovanni Ambrogio Dalza, Tarquinio Merula, neznani skladatelji

 

Na koncu srednjega veka so začeli plesni mojstri na dvorih po severni Italiji zapisovati plesno glasbo, ki so jo glasbeniki dotlej improvizirali. Guglielmo Ebreo in Domenico da Piacenza sta v rokopisih zapustila najzgodnejše ohranjene koreografije. Po njunih nizkih plesih in ballih se bomo podali v 16. stoletje, ko je izšla vrsta tiskov s plesno glasbo, in spored sklenili z glasbeno bolj samostojnimi in virtuoznimi instrumentalnimi skladbami plesnega značaja s konca stoletja.

 

 

* * * * *

Četrtek, 29. septembra 2016, ob 20.00

Mini teater, dvorana Bernard-Marie Koltès, Križevniška 1, Ljubljana

 

HEXACHORDUM APOLLINIS – nemška glasba za čembalo

 

Márton Borsányi, čembalo

(Madžarska)

 

Spored: Georg Böhm, Dieterich Buxtehude, Matthias Weckmann, Johann Pachelbel

 

Čembalist Márton Borsányi izvaja glasbo največjih nemških skladateljev za glasbila s tipkami pred Johannom Sebastianom Bachom, tudi variacije iz zbirke Hexachordium Apollinis (Šest strun Apolonove lire) Johanna Pachelbla. Pachelbel je postavljal glasbo pred vse druge umetnosti, saj je menil, da izhaja iz petja angelov in gibanja nebesnih teles, hkrati zaobjema vsa človeška čustva in vlada duši.

 

* * * * *

Petek, 30. septembra 2016, ob 20.00

Križevniška cerkev, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana

 

CARA MIA CETRA – po sledeh pojočih harfistk

 

Tanja Vogrin, sopran in triredna italijanska harfa

(Slovenija)

 

Spored: Luzzasco Luzzaschi, Giacomo Gorzanis, Girolamo Frescobaldi, Giulio Caccini, Sigismondo d'India, Giovanni de Macque, Giovanni Girolamo Kapsberger, John Dowland, Robert Johnson, Anthony Holborne

 

Tanja Vogrin oživlja umetnost pojočih harfistk, kot so Laura Peperara iz Ferrare, Settimia Caccini iz Firenc in Adriana Basile iz Rima. Italijanski repertoar na prelomu 16. stoletja dopolnjuje z glasbo iz Anglije, kjer se je tradicija petja ob harfi ohranila vse do danes. Ljubezenske tožbe in pastoralne pesmi se prepletajo z razigrano ekstravaganco zgodnjebaročnih instrumentalnih skladb.