2. Festival strpnosti - delavnice v Logatcu uspešno zaključene

Zaključek delavnic na temo strpnost in begunci v azilnem domu v Logatcu od 3.10. do 7.10.2016

Od 3. do 7. oktobra 2016 je v azilnem domu v Logatcu potekalo 7 gledališko-lutkovnih delavnic za mladostnike in begunce na temo beguncev z naslovom SREČANJA, ki jih je vodil mladi režiser in igralec Dennis Katzmann, ki je bil tudi sam begunec iz Ukrajine v Nemčiji. Po prehodnem obdobju v azilnem domu se je uspešno vključil v novo okolje, državo in družbo. V Nemčiji je uspešno diplomiral iz režije na akademiji za upodabljajoče umetnosti. Delavnice so potekale dve šolski uri. Zaključna predstavitev je bila v petek, 7.10. 2016, ob 15:30 v telovadnici azilnega doma v Logatcu, ki so se je udeležili starši udeležencev delavnic tako beguncev kot otrok iz lokalne skupnosti in obiskovalci.

Delavnic se je udeleževalo največkrat 12 otrok. Na eni izmed delavnic je bilo 17 otrok. Na zaključni prireditivi je bilo 10 otrok, saj so ostali imeli v tem času druge obveznosti. Iz lokalne skupnosti so bili ves čas trije otroci, ki so člani kulturnega društva Novi oder, ostali otroci so bili begunci iz begunskega centra.

Obvestila o delavnici smo posredovali po naših medijskijih adremah, družbenem omrežju FB in na naši spletni strani.

Izkušnje otrok: Otroci so delavnice sprejemali in doživljali zelo različno. Mlajši udeleženci delavnic so pristopili k izvedbi zelo odprto in radovedno. Starejši so bili predvsem do iger skeptični, kjer so bile naloge osredotočenost in umirjenost. Tudi med spoloma je bila razlika. Dekleta so hitreje sprejemala navodila za izvedbo kot fantje. Vsi otroci pa so bili zadovoljni, saj je bila dovoljenja igrivost in izvirnost pri izvedbi in se ni zahtevalo od njih določene oblike obnašanja.

Izkušnja vodje delavnic: Za vodjo delavnic je bilo izkušnja zelo intenzivna. V zelo kratkem času je moral zgraditi veliko mostov in delovati z veliko fleksibilnostjo in improvizacijo. Otroci ne govorijo istega jezika, kulturni vzorci, kot je sodelovanje z drugim spolom, ki jih je bilo treba premagati, obvladati starostno specifičnost. Nekateri otroci še nikoli niso imeli stika z gledališčem, da bi lahko doživeli, pokazali smisel in zabavo pri nastopanju v gledališču. Na koncu jim je uspelo razviti skupinsko dinamiko in omogočiti sodelovanje ter delo.

Delavnice so potekale v sodelovanju s Kulturnim društvom Novi oder, Slovensko filantropijo in ob pomoči ter s sofinanciranjem Urada vlade RS za komuniciranje.

Kako se srečamo z novim? Kakšne vrste srečanj poznamo? Kako se pozdravimo in kako se poslovimo? Kako se srečamo  vsak dan? Kako se srečamo na odru? Kako se srečamo s predmeti? Kateri predmeti se vsakodnevno srečujejo? Na kakšen način?

Srečanje kultur in generacij s sredstvi lutkovnega gledališča.

Nekaj, kar je nad vsemi kulturami, je prav gotovo srečanje samo po sebi.

Delavnice za mladostnike in begunce

Kot dojenčki se srečamo z lastno materjo, srečujemo svoje sorodnike, srečamo prvega prijatelja, prvega učitelja, itd. Vsak dan srečujemo svet okoli sebe in vedno znova nam daje možnost, da srečamo zopet nekaj novega, možnost, da odkrivamo, da raziskujemo. Naše delavnice ustvarjajo prostor srečanja med mladostniki in begunci in so zelo zanimiva možnost, da se približamo temam, ki so relevantne za obe skupini.

Begunci se srečajo z mnogimi novimi stvarmi, ko zapustijo lastni kulturni prostor.  Nova dežela in njeni prebivalci, mnogo neznanih stvari, ki pomenijo nova srečanja. Srečujejo se z novimi pogledi na vrednote, na medsebojne človeške odnose in na vsakdanje dogodke. Tudi mladostniki se vsak dan srečujejo z nečim novim, čaka jih življenje odraslih. Srečajo se s poklicem, s študijem, z medsebojnim odnosom ali celo s svojo družino. So na pragu novega življenja. V tem obdobju še ni nobenih izkušenj v zvezi s tovrstnimi srečanji in tako se lahko opirajo zgolj na lastno intuicijo, s katero morajo obvladati nove izzive.

Gledališče, zlasti še lutkovno gledališče, nam omogoča, da lahko raziskujemo to množico srečanj in se z njimi spoprimemo na igriv način. Na odru lahko preizkusimo različne situacije in jih z odtujitvenim momentom ,ki ga nudijo gledališka sredstva, kot je igra, ali lutkovna animacija, ali druge, intenziviramo in na ta način bolje razumemo. Oblika odtujitve bi lahko bilo srečanje med človekom in predmetom/temo ali med dvema predmetoma ali dvema temama. Po eni strani je to srečanje z dvema, za nas, neznanima predmetoma, po drugi pa to prinaša možnost novih pogledov na že znano, nove izkušnje in nova videnja.

Z delavnicami na temo »Srečanja« smo osvetlili SKUPNO in RAZLIČNO in tako omogočili SPOZNANJE.

»Kako se srečamo z novim? Kakšne vrste srečanj poznamo?  Kako se pozdravimo in kako se poslovimo? Kako se srečamo  vsak dan? Kako se srečamo na odru? Kako se srečamo s predmeti? Kateri predmeti se vsakodnevno srečujejo? Na kakšen način ….?«

Temo smo temeljito raziskali z delom z različnimi materiali, z animacijo in ustvarjanjem lutk. Osnovni material je bil papir. Kot vsakdanji material je vsestransko uporaben: kot maska, kot lutka, kot kostum ali kot rekvizit. Pri skupnem delu z  lahko uničljivim papirjem se morajo udeleženci senzibilizirati eden nasproti drugemu in v celotni skupini. Skozi različne gledališke igre se morajo preveriti, zamenjati in spoznati.


Kliknite na spodnji link za ogled slik.

Pomoč pri izvedbi in sofinanciranje:
UKOM logo