Festival Hiša strpnosti, 18. 3. - 23. 3. 2018
Mednarodni filmski festival in izobraževalna jutra, razstave, gledališke predstave, predavanja, koncerti, razprave. Častni pokrovitelj: župan mesta Ljubljana Zoran Janković.

Festival House of Tolerance, 18. 3. - 23. 3. 2018
International film festival and educational mornings, exhibitions, theatre shows, lectures, concerts, discussions. Honorary sponsor: Mayor of Ljubljana Zoran Janković.

Posebna zahvala: DENISE BENMOSCHE & MIRKO ILIĆ
Special thanks to: DENISE BENMOSCHE & MIRKO ILIĆ

Program

Nedelja, 18. 3. 2018 - petek, 23. 3. 2018
Ulice v Ljubljani
Sunday, 18. 3. 2018 - Friday, 23. 3. 2018
Streets of Lljubljana

Plakati strpnosti
Tolerance themed posters

Razstava na prostem: Razstavo plakatov na temo strpnosti, ki smo jo občudovali na lanskoletnem festivalu Hiša strpnosti in so jih oblikovali priznani umetniki s celega sveta, je avtor razstave Mirko Ilić razširil in dopolnil s plakati novih ustvarjalcev. Razstava je medtem že prepotovala Črno goro, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Španijo, Nizozemsko in Washington. Pred postavitvijo v Ljubljani pa je bila odprta v Menlo parku v Kaliforniji.

Extended open Air exhibition of tolerance themed posters that we were able to admire at the Festival of Tolerance last year, designed by renowned artists from around the world, was expended by the author of the exhibition Mirko Ilić. He added new posters by additional artists. Since last year, the exhibition traveled to Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Spain, Netherlands and Washington. Before its installation in Ljubljana, was opened in Menlo Park, California.

 


Nedelja, 18. 3. 2018
Sunday, 18. 3. 2018
MINI TEATER

 

18:00h

Spomini jedilne mize - performans Lekëja Rezniqija
Memories of the Dining Table - performance by Lekë Rezniqi

Lekë Rezniqi je prištinski umetnik, ki se je posvetil tematiki prijateljstva dveh družin. V performansu predstavlja mizo, ob kateri se srečujejo generacije teh družin, ki živijo v različnih državah in kulturah.

Lekë Rezniqi is an artist from Priština, who dedicated himself to the theme of friendship of two families. Performance is representing a table behind which generations of these families from different countries and cultures would meet.

 

19:00h

Otvoritev – govori
Opening – Greetngs

Nevidni - Claus Räfle, Nemčija, 2017, 110'
The Invisibles - Claus Räfle, Germany, 2017, 110'

V Berlinu je februarja 1943 nacistični režim razglasil, da je prestolnica Rajha »očiščena Judov«. V resnici je 7000 Judov še naprej živelo v podzemlju prestolnice. Film prikazuje zgodbe štirih mladih Judov, ki so še naprej živeli v Berlinu v večni ogroženosti: Hanni Lévy si pobarva lase na blond in se sprehaja po cesti, ne da bi jo kdo dvakrat pogledal. Cioma Schönhaus ne reši življenja le sebi, ampak tudi mnogim drugim, s tem, da na svoji jadrnici ponareja potne liste. Eugen Friede se pridruži upornikom in skrivaj raznaša protivladne letake. In nazadnje, Ruth Arndt, ki se pretvarja, da je vojna vdova in v stanovanjih nacističnih oficirjev prodaja gurmansko hrano s črnega trga. Film povezujejo pogovori s preživelimi, ki so osnova filmskih likov, tako postane film kapsula poguma in človeške volje.

Film bo predstavil Frank Stern. Po filmu sledi pogovor z igralcem Aaronom Altarasom in režiserjem Clausom Räflem.

The Invisibles takes place in 1943 when the Nazi regime claims the Reigh’s capital of Berlin “free of Jews”. The truth is that 7000 Jews continue to survive in the capital underground or in disguise. The movie tells astory of four young Jews who live in Berlin under constant threat of death: Hanni Lévy dyes her hair blond and is able to walk the streets in plain sight of officers without a second look. Cioma Schönhaus saves not only his life but also lives of others, by forging passports from his sailboat. Eugen Friede joins the resistance and secretly distributes anti-government leaflets. Ruth Arndt impersonates a war widow while selling illegal gourmet foods in the apartment of an NS officer. Spliced with interviews of survivors whom the characters are based on, The Invisibles is a capsule of bravery and human will.

The movie will be introduced by Frank Stern and followed by discussion with the actor Aaron Altaras and director Claus Räfle.

 


Ponedeljek, 19. 3. 2018
Monday, 19. 3. 2018
MINI TEATER

 

9:00h, 11:30h

Izobraževalno jutro
Educational morning

Kaj vidimo, ko nekdo zgleda in govori drugače? Zakaj se bojimo, če ne poznamo drugega? Kaj je strpnost? Kako se lahko naučimo sprejemati drugega, za katerega se nam zdi, da je tujec?

What do we see when someone looks and speaks differently? Why are we afraid if we do not know who the other is? What is tolerance? How can we learn to accept someone who seems to be a stranger?

Po krivem obdolženi: Pustolovščine Zion mana - Brenda Lee Lau, ZDA, 2016, 10'
Framed: The Adventures of Zion Man - Brenda Lee Lau, USA, 2016, 10'

Odraščanje judovskega fanta Walterja leta 1933 v Nemčiji je prikazano skozi film in animacijo stripa, ki ga ustvarja. Zaradi nacističnega oficirja pobegne v svet super junakov. Film ponuja vpogled v Walterjevo razmišljanje, medtem ko doživlja mladostništvo in prvo ljubezen, v nevarnih razmerah nacistične Nemčije.

Walter's growing up as a Jewish boy in 1933 in Germany is told through movie, and animations of the comics he draws. A Nazi officer makes him escape into his own fabricated Super Hero Universe. The movie is a peek into Walter’s mind as he experiences adolescence and his first crush, along with the perils of surviving in Nazi Germany.

Abulele - Jonathan Geva, Izrael, 2015, 90'
Abulele - Jonathan Geva, Israel, 2015, 90'

Film Abulele spremlja življenje Adama leto po tem, ko je njegov brat umrl v prometni nesreči. Adam se po njegovi smrti počuti zelo osamljenega, dokler ne sreča Abulele. Abulele živijo v lokalnih legendah kot pradavne velike pošasti. Abulele in Adam se borita proti nasilnim sošolcem in zlobnim učiteljem. Adam skriva Abulele, vendar se začne vse slabšati, ko se v soseski pojavi specialna enota »Grom«, ki naj bi zaprla pošast, s pretvezo, da je nevarna. Adam pomaga novemu prijatelju, da se vrne k družini, sam pa končno sprejme realnost bratove smrti.

Zabaven izraelski film je primeren za otroke, starejše od 6 let. Govori o otroških reakcijah na posamezne dogodke in pomenu sprejemanja drugega ter spoznavanja samega sebe.

Abulele follows the life of Adam, a year after his brother was killed in a car crash. Adam feels lonely without the brother by his side until he meets Abulele. The Abulele are local legends, ancient bear-like monsters. Together Abulele and Adam battle school bullies and mean teachers. Adam keeps Abulele a secret, but things take a turn for the worse when a Special Forces unit called “Thunder” comes to town to capture Abulele, believing it to be dangerous. Adam must help his new friend to return to his family, and finally accept his brother’s passing.

Funny Israeli movie is for children from 6 years on. Movie shows us reactions of children and importance of learning about yourself and thus accepting the other human.

 

18:00h

Po krivem obdolženi: Pustolovščine Zion mana - Brenda Lee Lau, ZDA, 2016, 10'
Framed: The Adventures of Zion Man - Brenda Lee Lau, USA, 2016, 10'

Odraščanje judovskega fanta Walterja leta 1933 v Nemčiji je prikazano skozi film in animacijo stripa, ki ga ustvarja. Zaradi nacističnega oficirja pobegne v svet super junakov. Film ponuja vpogled v Walterjevo razmišljanje, medtem ko doživlja mladostništvo in prvo ljubezen, v nevarnih razmerah nacistične Nemčije.

Walter's growing up as a Jewish boy in 1933 in Germany is told through movie, and animations of the comics he draws. A Nazi officer makes him escape into his own fabricated Super Hero Universe. The movie is a peek into Walter’s mind as he experiences adolescence and his first crush, along with the perils of surviving in Nazi Germany.

Brezmejno - Peter Zach, Slovenija, 2016, 95'
Beyond Boundaries - Peter Zach, Slovenia, 2016, 95'

Esejistično filmsko potovanje, ki obkroži meje Srednje Evrope, in uči o ljudeh, ki tam živijo. Lirično besedilo, ki je sestavni del filma, je napisal priznan slovenski pesnik Aleš Šteger. To je filozofska meditacija o nečem, kar lahko izgubimo – Evropo.

Po filmu sledi pogovor z Alešem Štegerjem.

An essayistic road movie that tours the borders of Central Europe, is teaching about people who live there. The lyrical text, which is part of movie, was written by prominent Slovenian poet Aleš Šteger. This is a philosophical meditation on something we risk losing: Europe.

The movie will be followed by a discussion with Aleš Šteger.

 

20:00h

Anita B. - Roberto Faenza, Italija, 2014, 88'
Anita B. - Roberto Faenza, Italy, 2014, 88'

To je zgodba mlade Anite, ki je preživela Auschwitz in med vojno osirotela. Živet gre k teti Moniki in stricu Aronu. Spopada se s slabo vestjo preživelega, medtem ko se v mestu stopnjuje napetost, saj se komunisti pripravljajo na prevzem oblasti. Anita začne razmerje z Aronovim bratom Elijem, vendar ko zanosi, ugotovi, da ni takšen, kakršnega si je predstavljala.Film je zgodba o posledicah vojne, človeški odpornosti in boju za obstanek upanja.

Film bo predstavil Frank Stern.

Anita B. is a story of young Anita, who survives Auschwitz and become an orphan during the war. Anita goes to live with her aunt Monika and her uncle Aron. She deals with survivor’s guilt, all the while her new town is filled with tension as the communists prepare to seize power. Anita begins a relationship with Aron’s brother Eli, but when she becomes pregnant, she finds out in realityhe is not the man that she thought he was. Anita B. is a story of war’s aftermath, human resilience and the battle to maintain hope.

The movie will be introduced by Frank Stern.

 


Torek, 20. 3. 2018
Tuesday, 20. 3. 2018
MINI TEATER

 

9:00h

Izobraževalno jutro
Educational morning

Katere odgovornosti lahko prevzamejo otroci, ko odraslim ne uspe ali pa jih ni? Kaj je solidarnost in vzajemno razumevanje ter pomoč med otroki in mladostniki?

Which responsibilities can children take over when adults fail or are not present? What is solidarity and mutual understanding and help among children and young adults?

Po krivem obdolženi: Pustolovščine Zion mana - Brenda Lee Lau, ZDA, 2016, 10'
Framed: The Adventures of Zion Man - Brenda Lee Lau, USA, 2016, 10'

Odraščanje judovskega fanta Walterja leta 1933 v Nemčiji je prikazano skozi film in animacijo stripa, ki ga ustvarja. Zaradi nacističnega oficirja pobegne v svet super junakov. Film ponuja vpogled v Walterjevo razmišljanje, medtem ko doživlja mladostništvo in prvo ljubezen, v nevarnih razmerah nacistične Nemčije.

Walter's growing up as a Jewish boy in 1933 in Germany is told through movie, and animations of the comics he draws. A Nazi officer makes him escape into his own fabricated Super Hero Universe. The movie is a peek into Walter’s mind as he experiences adolescence and his first crush, along with the perils of surviving in Nazi Germany.

Fannyjino potovanje - Lola Doillon, Francija, 2016, 94'
Fanny's Journey - Lola Doillon, France, 2016, 94'

Film je zgodba o Fanny in njenih mlajših sestrah Eriki in Georgette. Po aretaciji očeta leta 1943 jih mama pošlje v šolo, ki je bila v nevtralnem delu Francije. Po padcu Mussolinija učiteljica Madame Forman ugotovi, da otroci ne bodo več dolgo varni. Fanny mora prevzeti odgovornost za otroke, ki jih mora odpeljati na svobodo čez švicarsko mejo. Film temelji na resnični zgodbi.

Film bo predstavil Frank Stern.

Fanny’s Journey is a tale of Fanny and her younger sisters Erika and Georgette. After their father’s arrest in 1943, their mother sends them to a French boarding school, a neutral zone at the time. But when Mussolini’s regime falls, their teacher Madame Forman, realizes that children won’t be safe much longer. Fanny has the responsibility to lead a group of children to liberty over the Swiss border. The movie is based on a true story.

The movie will be introduced by Frank Stern.

 

11:30h

Izobraževalno jutro
Educational morning

Je posilstvo aktualna tema ali zgolj nekaj, kar poznamo s televizijskih zaslonov? Se o posilstvu in sovraštvu do žensk pogovarjamo ali je to stigmatizirana tema? Kaj pa v državah, kjer žensk ne ščiti niti zakon?

Is rape an actual topic, or just something that we know from television screens? Are we talking about rape and hatred of women, or is that topic stigmatized? What about the countries, where women are not protected even by the law?

Po krivem obdolženi: Pustolovščine Zion mana - Brenda Lee Lau, ZDA, 2016, 10'
Framed: The Adventures of Zion Man - Brenda Lee Lau, USA, 2016, 10'

Odraščanje judovskega fanta Walterja leta 1933 v Nemčiji je prikazano skozi film in animacijo stripa, ki ga ustvarja. Zaradi nacističnega oficirja pobegne v svet super junakov. Film ponuja vpogled v Walterjevo razmišljanje, medtem ko doživlja mladostništvo in prvo ljubezen, v nevarnih razmerah nacistične Nemčije.

Walter's growing up as a Jewish boy in 1933 in Germany is told through movie, and animations of the comics he draws. A Nazi officer makes him escape into his own fabricated Super Hero Universe. The movie is a peek into Walter’s mind as he experiences adolescence and his first crush, along with the perils of surviving in Nazi Germany.

Oblačilo - Jean-Cosme Delaloye, Švica, 2015, 78'
La Prenda - Jean-Cosme Delaloye, Switzerland, 2015, 78'

La Prenda je celovečeren dokumentaren film o dveh ženskah, ki se borita za konec principa nekaznovanja v Gvatemali, eni najbolj nasilnih držav na svetu.

Življenje Karin Gramajo se drastično spremeni, ko njeno najstniško sestrično Kelly ugrabijo in brutalno umorijo. Kljub grožnjam s smrtjo, se mati samohranilka odloči, da bo študirala in postala odvetnica, ker hoče poskrbeti, da smrt njene sestrične ne bo ostala nekaznovana in pomagati tudi drugim žrtvam v boju za pravico. Astrid Elias je bila ugrabljena in posiljena, ko je bila stara 14 let. Pobegnila je v ZDA, kjer je premagala strah pred pogovorom o svoji preteklosti, ko ji je grozila deportacija.

La Prenda is a feature length documentary movie about two women fighting to end the climate of impunity in Guatemala, one of the world's most violent countries.

Karin Gramajo's life drastically changed when her teenage cousin Kelly was brutally kidnapped and murdered. Despite death threats, the single mother then decided to study to become a lawyer to make sure her cousin's death wouldn't remain unpunished, thus also helping other victims fight for justice. Astrid Elias was kidnapped and raped at the age of 14. She fled to the US where she overcame her fear to speak out about her past, while facing deportation.

 

18:00h

Po krivem obdolženi: Pustolovščine Zion mana - Brenda Lee Lau, ZDA, 2016, 10'
Framed: The Adventures of Zion Man - Brenda Lee Lau, USA, 2016, 10'

Odraščanje judovskega fanta Walterja leta 1933 v Nemčiji je prikazano skozi film in animacijo stripa, ki ga ustvarja. Zaradi nacističnega oficirja pobegne v svet super junakov. Film ponuja vpogled v Walterjevo razmišljanje, medtem ko doživlja mladostništvo in prvo ljubezen, v nevarnih razmerah nacistične Nemčije.

Walter's growing up as a Jewish boy in 1933 in Germany is told through movie, and animations of the comics he draws. A Nazi officer makes him escape into his own fabricated Super Hero Universe. The movie is a peek into Walter’s mind as he experiences adolescence and his first crush, along with the perils of surviving in Nazi Germany.

Kontra luč - Maya Zack, Izrael, 2016, 24'
Counterlight - Maya Zack, Israel, 2016, 24'

Film je nadrealistično potovanje v življenje enega največjih postmodernističnih pesnikov Paula Celana, skozi oči arhivarke, ki pregleduje material, da bi rekonstruirala preteklost, v kateri je živel. Meje preteklosti in sedanjosti se zabrišejo, ko raziskovalka vstopi v svet fotografij in dokumentoviz Celanovega življenja. Film je potovanje v globino Celanovega ustvarjalnega procesa in spoznavanja mnogih ženskih likov iz njegovega življenja.

Film bo predstavil Frank Stern. 

Counterlight is a surrealist journey into the life of one of the greatest poets of the post-modernistic era Paul Celan, through the eyes of a female archival researcher. She looks through archival material in order to reconstruct the past in which he lived. This is where the lines of past and present become blurred as the archivist enters the world of photos and other documents from Celan’s life. Counterlight is a deeper look into Celan’s creative process as well as many female figures in his life.

The movie will be introduced by Frank Stern. 

 

20:00h

Žena oskrbnika živalskega vrta - Niki Caro, Češka, VB, ZDA, 2017, 127'
The Zookeeper's Wife - Niki Caro, Czech Republic, UK, USA, 2017, 127'

Film pripoveduje zgodbo o Janu in Antonini Zabinski, mladem paru, ki ima leta 1939 v lasti varšavski živalski vrt, v senci grožnje nemške okupacije Poljske. Želita ohraniti živalski vrt, zato se odločita, da ga bosta spremenila v prašičjo farmo za potrebe nemških vojakov. Iz geta med nabiranjem pomij tihotapita Jude v svoje varno zatočišče, dokler ne najdejo varne hiše. Janu in Antonini uspe prav pred nosom sovražnih nacistov skriti 300 Judov pred nenehno grožnjo nacističnega režima.

Movie tells a story of Jan and Antonina Zabinski, a young couple who own the Warsaw Zoo in 1939, in the shadow of the looming German invasion of Poland. To keep the zoo afloat, Jan and Antonina come up with a plan to transform it into a hog farm to feed the German soldiers. When bringing garbage from ghettos to feed the animals, the Zabrinski's smuggle Jews to their sanctuary, where they're safe until they find a safe house.Together, Jan and Antonina are able to hide 300 Jews from the constant threat of the Nazi regime in nearly plain sight.

 


Sreda, 21. 3. 2018
Wednesday, 21. 3. 2018
MINI TEATER

 

9:00h

Izobraževalno jutro
Educational morning

Kakšne odgovornosti imajo otroci in starši? Kaj pomeni ljubezen v času vojne? Kaj je solidarnost? Ali moramo pomagati preganjanim, ki poskušajo pobegniti vojni in rasizmu?

What responsibilities have children and parents? What does love mean in a time of war? What is solidarity? Are we obliged to help the persecuted who try to escape war and racism?

Po krivem obdolženi: Pustolovščine Zion mana - Brenda Lee Lau, ZDA, 2016, 10'
Framed: The Adventures of Zion Man - Brenda Lee Lau, USA, 2016, 10'

Odraščanje judovskega fanta Walterja leta 1933 v Nemčiji je prikazano skozi film in animacijo stripa, ki ga ustvarja. Zaradi nacističnega oficirja pobegne v svet super junakov. Film ponuja vpogled v Walterjevo razmišljanje, medtem ko doživlja mladostništvo in prvo ljubezen, v nevarnih razmerah nacistične Nemčije.

Walter's growing up as a Jewish boy in 1933 in Germany is told through movie, and animations of the comics he draws. A Nazi officer makes him escape into his own fabricated Super Hero Universe. The movie is a peek into Walter’s mind as he experiences adolescence and his first crush, along with the perils of surviving in Nazi Germany.

Vreča frnikol - Christian Duguay, Francija, 2017, 110'
A Bag of Marbles - Christian Duguay, France, 2017, 110'

Film pripoveduje zgodbo o bratih Josephu in Mauriceu, ko prispe v Pariz nemška vojska. Oče  in mama se odločita, da se mora družina ločiti, saj je to edini način, da pobegnejo iz Pariza. Starejša brata pošljeta na pot v Nico. Maurice pa mora skrbeti za mlajšega brata Josepha na njunem nevarnem potovanju. Vreča frnikol, s katero sta se pogosto igrala, ostane v Parizu in predstavlja njuno izgubo nedolžnosti, medtem ko se prebijata preko okupirane Francije.

A Bag of Marbles tells a story of two brothers Joseph and Maurice. As the German Army arrives in Paris, their father Roman and mother Anna, decide that their family must split up to flee Paris. They send the elder brothers on a route to Nice. Meanwhile, Maurice must protect his younger brother Joseph during their own treacherous escape. The bag of marbles the boys often played with gets left behind in Paris, symbolizing their innocence being left behind as they navigate German occupied France.

 

11:30h

Izobraževalno jutro
Educational morning

Po krivem obdolženi: Pustolovščine Zion mana - Brenda Lee Lau, ZDA, 2016, 10'
Framed: The Adventures of Zion Man - Brenda Lee Lau, USA, 2016, 10'

Odraščanje judovskega fanta Walterja leta 1933 v Nemčiji je prikazano skozi film in animacijo stripa, ki ga ustvarja. Zaradi nacističnega oficirja pobegne v svet super junakov. Film ponuja vpogled v Walterjevo razmišljanje, medtem ko doživlja mladostništvo in prvo ljubezen, v nevarnih razmerah nacistične Nemčije.

Walter's growing up as a Jewish boy in 1933 in Germany is told through movie, and animations of the comics he draws. A Nazi officer makes him escape into his own fabricated Super Hero Universe. The movie is a peek into Walter’s mind as he experiences adolescence and his first crush, along with the perils of surviving in Nazi Germany.

Kiem Holijanda - Sarah Veltmeyer, Nizozemska, 2018, 15'
Kiem Holijanda - Sarah Veltmeyer, Netherlands, 2018, 15'

Brata Andi in Florist živita v revni in pusti vasi na Kosovu. S prodajo mleka zaslužita dovolj, da lahko podpirata družino. Nekega dne odkrije Andi v spalnici sliko nizozemske porno zvezde. Za ogled filma pa potrebuje telefon. Iskanje rešitve tega problema ga tako prevzame, da ne opazi, da se je njegov brat odločil, da prav na ta dan odide.

Po filmu sledi pogovor z igralcema Andijem in Floristom Bajgora.

The brothers Andi and Florist live in a poor and desolate village in Kosovo. By selling milk they earn just enough money to support the family. When Andi discovers a card of a Dutch porn star in their bedroom, he needs a telephone to watch it. He is so obsessed with it, he doesn't notice his brother has chosen this day to say goodbye to him.

The movie will be followed by a discussion with actors Andi and Florist Bajgora.

 

18:00h

Ognjene ptice - Amir Wolf, Izrael, 2016, 107'
Fire Birds - Amir Wolf, Israel, 2016, 107'

Film Ognjene ptice je črna komedija, ki se dogaja v Izraelu. V reki Yarkon najdejo truplo osemdesetletnega moškega, ki ima na roki taboriščno številko Auschwitza. Detektiv Amnon, ki je sin preživelih holokavsta, mora prevzeti preiskavo. Ob preiskavi zadnjih dni mrtvega Amikama ugotovi, da je poskušal dobiti »člansko izkaznico« za najbolj ekskluziven klub v Tel Avivu. Klub, katerega lastnici sta vdovi, Zisy in Olga, ki sta preživeli holokavst.

Film bo predstavil Frank Stern. Po filmu sledi pogovor z občinstvom.

A dark comedy Fire Birds takes place in Israel when an eighty-year-old man is found dead in the Yarkon River, with an Auschwitz tattoo on his arm. Detective Amnon, who happens to be the son of two Holocaust survivors, is asked to investigate. As Amnon explores how Amikam, the victim, spent his final days he finds out, that he tired to acquire a ‘membership card’ to Tel Aviv’s most exclusive club. A club which happens to be owned by two widowed Holocaust survivors Zisy and Olga.

The movie will be introduced and discussed with the audience by Frank Stern.

 

20:00h

1945 - Ferenc Török, Madžarska, 2017, 91'
1945 - Ferenc Török, Hungary, 2017, 91'

Film 1945 se dogaja v madžarski vasi v času ruske okupacije. Sin mestnega uradnika István naj bi se poročil s kmetico Kisrózsi. Ona pa se želi poročiti s Pétrom, da bi postala del buržoazije, še vedno pa je navezana na svojega nekdanjega zaročenca Jancsija. Nekega dne se na železniški postaji pojavita skrivnostna, bradata tujca. To sta Sámuel in njegov sin, ortodoksna juda, ki sta prišla v vas prodajat različne dobrine. Vaščani se ju bojijo, saj so imeli mnogi koristi pri deportaciji Judov iz svoje vasi. Tudi István je igral ključno vlogo pri izdaji lokalnih Judov.

Movie 1945 takes place in a Hungarian village in the shadow of Russian occupation. The town clerk’s son István, is due to marry Kisrózsi, a peasant girl. While Kisrózsi wants to marry Péter to become a member of the bourgeoisie, she still harbours feelings for her previous fiancé Jancsi. One day two mysterious bearded strangers appear at the railway station in town. They are Sámuel and his son, a family of orthodox Jews who have come to the village with trunks transporting goods. The villagers are afraid ofthem for most of them have profited off the deportation of the Jews in their village. In fact István himself played a crucial role in forsaking the local Jews.

 


Četrtek, 22. 3. 2018
Thursday, 22. 3. 2018
MINI TEATER

 

9:00h, 11:30h

Izobraževalno jutro
Educational morning

Kakšni so problemi beguncev z vojnih območij in kako se lahko naučimo česa o njih, njihovih strahovih, njihovih upih? Ali lahko zaupamo njim in njihovim zgodbam?

What are the problems of refugees from war zones, and how can we learn about them, their fears and their aspirations? Can we trust them and their stories?

Po krivem obdolženi: Pustolovščine Zion mana - Brenda Lee Lau, ZDA, 2016, 10'
Framed: The Adventures of Zion Man - Brenda Lee Lau, USA, 2016, 10'

Odraščanje judovskega fanta Walterja leta 1933 v Nemčiji je prikazano skozi film in animacijo stripa, ki ga ustvarja. Zaradi nacističnega oficirja pobegne v svet super junakov. Film ponuja vpogled v Walterjevo razmišljanje, medtem ko doživlja mladostništvo in prvo ljubezen, v nevarnih razmerah nacistične Nemčije.

Walter's growing up as a Jewish boy in 1933 in Germany is told through movie, and animations of the comics he draws. A Nazi officer makes him escape into his own fabricated Super Hero Universe. The movie is a peek into Walter’s mind as he experiences adolescence and his first crush, along with the perils of surviving in Nazi Germany.

Poslednja prepreka - Jasmin Duraković, Avstrija, BiH, 2016, 84'
The Final Barrier - Jasmin Duraković, Austria, BIH, 2016, 84'

Film sledi Michaelu, avstrijskem filmskem ustvarjalcu, ki se odpravi do srbske meje z namenom, da posname dokumentarni film o sirijskih beguncih. V taboru na srbsko-madžarski meji spozna Nuro in Zhoro, ženski iz Kobane v Siriji, ki sta bili talki organizacije ISIS. Obe sta doživeli mnogo grozot in upata, da bosta prišli do zahodnega Londona in tam začeli novo življenje. To je film o današnjih migracijah, tesnobi, strahu in upanju.

Po filmu sledi pogovor z režiserjem Jasminom Durakovićem.

The Final Barrier follows Michael a filmaker from Austria, as he travels to Serbia to make a documentary about Syrian refugees. At a camp on the border of Serbia and Hungary he meets Nur and Zhora. They are two women from Kobane, Syria who were hostages of ISIS. They have both experienced horrors and hope to travel to West London to start a new life. Movie is about current migration, anxiety, fear and hope.

The movie will be followed by a discussion with director Jasmin Duraković.

 

18:00h

Sledenje Edith - Peter Stephan Jungk, Avstrija, 2016, 95’
Tracking Edith - Peter Stephan Jungk, Austria, 2016, 95’http://www.facebook.com/LjubljanaToleranceFestival

Sledenje Edith je dokumentarni film o fotografinji in sovjetski agentki Edith Tudor-Hart ali Edith Jungk. Peter Stephan Jungk uporabi žanr dokumentarnega filma, da se poglobi v življenje svoje tete. Med fotografiranjem londonskih delavcev in brezdomskih otrok film slika Edith ne le kot priznano fotografinjo, ampak kot agentko z vestjo. Film sledi njenemu življenju od Avstrije, do Anglije in Rusije.

Tracking Edith is a documentary of the photographer and Soviet agent Edith Tudor-Hart aka Edith Jungk. Peter Stephan Jungk uses genre of documentary movie to look deeper into the life of his aunt. As she took photos of London’s workers and street children, the documentary portrays Edith as not only a renowned photographer but a spy with a conscious. The movie ‘tracks’ her life from Austria to Great Britain and Russia.

 

20:00h

Usoda - Oded Raz, Izrael, 2017, 100'
Maktub - Fate - Oded Raz, Israel, 2017, 100'

Usoda je zgodba o Stevu in Chumi, dveh kriminalcih, ki sta edina preživela teroristični napad na restavracijo v Jeruzalemu. To razumeta kot znamenje, da morata spremeniti svoj kriminalni način življenja in se podati na bolj altruistično pot. Začneta tako, da izpolnita željo nekega moža, zapisano na listu papirja, med svetimi kamni Zidu objokovanja. Odločita se, da bosta nadaljevala z izpolnjevanjem želja, ki jih bosta tam našla. Film skozi boje z nezgodami in z nesporazumi pripoveduje zgodbo dveh dobričin, ki postajata angela.

Film bosta predstavila scenarista in glavna igralca Guy Amir in Hanan Savyon.

Maktub is the story of Steve and Chuma, two criminals who are the sole survivors of a terrorist attack on a restaurant in Jerusalem. They view their survival as a sign that they must change their criminal ways and follow a more altruistic path. Starting with the urge to fulfill one man’s wish on a paper put between the stones at the Wailing Wall, the two decide to continue to fulfill wishes they find there. Battling through misunderstandings and conflicts, Maktub is the story of two good fellows becoming angels.

The movie will be introduced and followed by a discussion with the scriptwriters and leading actors Guy Amir and Hanan Savyon.

 


Petek, 23. 3. 2018
Friday, 23. 3. 2018
MINI TEATER

 

9:00h

Izobraževalno jutro
Educational morning

Naučite se tolerance že v rani mladosti s pomočjo lutkovnega gledališča.

Learn tolerance from early age through puppet theatre

Vsi tukaj, vsi skupaj - Robert Waltl, Mini teater, 2017, 50'
All Here, All Together - Robert Waltl, Mini teater, 2017, 50'

Očka je velik in močan in zna vse, še celo čarati! Ampak, glej no, tak velik mož, pa se boji tujcev! Hčerki se zdi to čudno, zato razmišlja, kako naj svojemu pametnemu in pogumnemu očku prežene strah. Mogoče bo rojstni dan njene prijateljice, ki prihaja iz Tanzanije, odlična priložnost? Kaj vemo o življenju otrok v Siriji, Iraku, Afganistanu, …? Se starši in učitelji res bojijo otrok? Spoznajmo različne kulture, ne zavračajmo jih, saj to kaže samo na našo nevednost in ksenofobičnost. Učimo se drug od drugega in prav nič nas ne bo več motila različnost. Za otroke, starejše od 3 let.

Daddy is big and strong and he can do anything, even magic! But, look, he’s afraid of foreigners! His daughter finds this odd, so she comes up with an idea to help her smart daddy conquer fear of foreigners. Perhaps her Tanzanian friend’s birthday is a great opportunity? What do we know about children’s lives in Syria, Iraq, Afghanistan, …? Are parents and teachers really afraid of children? Instead of rejecting new cultures, we shall get to know them better. Rejection only reflects our ignorance and xenophobia. If we learn from one another, we won’t care about our differences. For children from the age of 3 upwards.

 

11:00h

Izobraževalno jutro
Educational morning

Kako prepoznati desničarske, rasistične in protidemokratične znake, simbole, grafite?

How to recognize right-wing, racist and anti-democratic signs, symbols, graffiti?

Simboli sovraštva - predavanje Mirka Ilića
Symbols of hatred - a lecture by Mirko Ilić

Mirko Ilić o desničarskem ekstremizmu, rasističnih in antisemitskih simbolih ter grafitih.

Mirko Ilić on right-wing extremism, racist and anti-Semitic symbols and graffiti.

 

18:00h

Različna duhova: Richard Strauss in Kurt Weill - Michael Pfeifenberger, Avstrija, 2013, 52'
Different Spirits: Richard Strauss & Kurt Weill - Michael Pfeifenberger, Austria, 2013, 52'

To je dokumentarni film, ki združuje življenji in delo dveh zelo različnih skladateljev, ki sta močno vplivala na kulturo in družbo. Čeprav ju združuje strast do glasbe, je bila njuna motivacija za delo zelo različna. Politično pasivni Richard Strauss je zložil Kavalirja z rožo, nakar je seveda politično aktivni Kurt Weill ustvaril nasprotje takšnim umetninam z Opero za tri groše. In v tem smislu nam dokumentarni film Različna duhova med drugim zastavlja vprašnje: Kakšno politično odgovornost ima kultura – nekoč, kakor danes?

Filmu sledi pogovor z režiserjem Michaelom Pfeifenbergerjem.

A documentary film that compares the lives and works of two very different composers who had strong impact on culture and society. Although they shared passion for music, their motivation for work was very different. Politically passive Richard Strauss composed The Knight of the Rose, and of course politically active Kurt Weill had to create a contrast to such artworks with The Threepenny Opera. In this sense, the documentary Different Spirits, among other things, asks a question: What kind of political responsibility does culture have – in the past and today?

The movie will be followed by a discussion with the director Michael Pfeifenberger.

 

20:00h

Opera za 3 groše - Georg Wilhelm Pabst, Nemčija, 1931, 112'
The 3 Penny Opera - Georg Wilhelm Pabst, Germany, 1931, 112'

Gotovo je zgodba iz londonskega podzemlja z naslovom Opera za tri groše (1928) in z legendarnimi liki Mackiejem Nožem, kraljem beračev Peachumom, šefom policije Tigrom Brownom in viharniško prostitutko Bezniško Jenny, Brechtova najbolj znana in morda najbolj razvpita igra; značilna za Bertolda Brechta. Kako vznemirljiva in razvpita je bila tematika in tudi opera nam pove podatek, da je bil film posnet že tri leta po nastanku opere.

Tamara Stern poje songe iz Opere za tri groše.

The story of the London underworld, entitled The Threepenny Opera (1928), with legendary characters like Mack the Knife, king of the beggars Peachum, Chief of Police Tiger Brown and a brothel whore Jenny, one of Brechts most famous, if not even the most notorious plays; characteristic of Bertold Brecht. We can see how exciting and notorious the topic and the opera were, from the fact that the film was made only three years after the opera was created.

Tamara Stern sings songs from The 3 Penny Opera.

 

22:00h

Koncert V izgnanstvo in nazaj - Tamara Stern poje Lolo Blau
Concert To Exile and Back - Tamara Stern sings Lola Blau

S čudovitimi šansoni in drobnimi prizori skladatelj Georg Kreisler pripoveduje usodo judovske gledališke igralke in pevke Lole Blau: pred nacističnim terorjem zbeži iz svoje domovine Avstrije v Ameriko, kjer v izgnanstvu ustvari izjemno kariero in postane proslavljena zvezda. Po vojni jo premaga domotožje in se vrne v svojo prvotno domovino, kjer pa ugotovi, da se v glavah ljudi ni skoraj nič spremenilo. Igralka Tamara Stern je s svojo izvedbo Lole Blau osem let polnila dvorano gledališča v Brenzu. Sedaj se je odločila, da predstavo izvaja na off sceni širom Evrope.

With wonderful chansons and tiny scenes, the composer Georg Kreisler tells the fate of the Jewish theater actress and singer Lola Blau: she escapes from her homeland of Austria to America before the Nazi terror, where she creates an extraordinary career and becomes a celebrated star. After the war, she feels homesick and returns to her homeland, where she must find out, that almost nothing has changed in the minds of people. The actress Tamara Stern filled the theater hall in Brenz for eight years, with her performance of Lola Blau. Now she decided to perform the show on an off-the-scenes scene across Europe.


Sobota, 24. 3. 2018 - Naš razred - PREMIERA v PG Kraj

Nedelja, 2. 9. 2018 - Naš razred - PREMIERA v Mini teatru

Režiserka:
Nina Rajić Kranjac

Dramaturginja:
Marinka Poštrak

Igrajo:
Nejc Cijan Garlatti, Vesna Jevnikar, Benjamin Krnetić, Peter Musevski, Vesna Pernarčič, Miha Rodman, Blaž Setnikar, Darja Reichman, Aljoša Ternovšek, Borut Veselko, Ciril Roblek, Judita Polak

Naš razred je zgodba o skupini sošolcev iz majhnega, večkulturnega poljskega mesteca, v katerem so sprva do sovjetske in kmalu nato še nemške okupacije v slogi in prijateljstvu živeli poljski in judovski otroci. V štirinajstih prizorih se pred našimi očmi odvrtijo pretresljive usode desetih učencev nekega povsem običajnega šolskega razreda – od njihovih prvih zaljubljenosti in prijateljstev do neizmerne krutosti, ki jo povzročita antisemitizem in nacizem.

Avtor te virtuozno napisane drame skorajda dokumentarno sledi usodam desetih otrok od leta 1925, nekaterim izmed njih vse do danes, da bi skozi zapleten preplet njihovih usod prikazal grozovite posledice tako stalinistične kot nacistične ideološke indoktrinacije, ki sta med ljudmi povzročili popoln razkol in sovraštvo. Obenem pa v drami razkriva tudi problem kolektivne krivde in njenih posledic, ki ljudi določajo in zaznamujejo še danes.

Zgodba temelji na resničnem dogodku, ki se je zgodil na Poljskem med drugo svetovno vojno, vendar bi ga lahko prepoznali kjer koli, tudi v Sloveniji, kjer duhovi preteklosti še zmeraj niso pomirjeni in zgodovina še zdaleč ni razčiščena.


V sklopu festivala Hiša strpnosti bomo odigrali tudi dve predstavi, za kaljučene skupine.

Petek, 2. 4. 2018 - Natanovi otroci

Sobota, 7. 4. 2018 - Judovski pes


Vsi dogodki v okviru festivala Hiša strpnosti v Ljubljani so brezplačni; vstopnice lahko prevzamete pri blagajni Mini teatra na Križevniški, od 12. marca 2018 do zapolnitve mest.

All events at the festival are free of charge; free tickets are available at the Mini teater box office on Križevniška from 12th March until all seats are filled.

 


FESTIVAL HIŠA STRPNOSTI V MARIBORU

Tudi letos bo del programa v Mariboru, partnerji projekta so: GT22, Ustanova Fundacija Sonda in Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

A part of this years program will also be in Maribor, the partners of the project are: GT22, Foundation Sonda, and Centre of Jewish Cultural Heritage Synagogue Maribor

 


MINI TEATER & JUDOVSKI KULTURNI CENTER

KRIŽEVNIŠKA 1-3, LJUBLJANA

Direktor festivala/Director of the festival: Robert Waltl

Umetniški vodja/Artistic Director: Dr. Frank Stern

Stiki z javnostjo/Public relations: Urška Comino

Koordinatorica/Coordinator: Nastja Kotnik Minik

Organizacijski sodelavci/Organizers: Dejan Tešović, Branka Nikl Klampfer, Špela Kopitar

Tehnični sodelavci/Technicians: Matej Primec, Katja Jazbec, Ivan Valtl

 

Kontakt/Contact:

M: +386 41 314 414 · T: +386 1 425 60 60 · F: +386 1 425 60 61

info@mini-teater.si

www.facebook.com/LjubljanaToleranceFestival
www.mini-teater.si
www.jkc.si

 


Podporniki: Denise Benmosche, Mirko Ilić Corp., MOL-oddelek za kulturo, Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji, Avstrijski kulturni forum, Francoski inštitut v Sloveniji, Ministrstvo za zunanje zadeve
Veleposlaništva: ZDA, Nemčije, Švice, Poljske, Izraela, Avstrije, Madžarske
Sponzorji: Moj kino, Gorenje GTI, Antiq Palace Hotel & Spa Ljubljana, Hoteli Union, ELES, Piksel, Europlakat, Snaga
Medijski partnerji: Dnevnik, AM Ljubljana, Mladina, Radio Študent
Programski partnerji v Mariboru: GT22, Fundacija Sonda in Sinagoga Maribor

Supporters: Denise Benmosche, Mirko Ilić Corp., Municipality of Ljubljana-Cultural Department, Government Communication Office, Italian Cultural Institute, Austrian Cultural Forum, French Institute in Slovenia, Slovenian Ministry of Foreign Affairs
Embassies of: USA, Germany, Switzerland, Poland, Israel, Austria, Hungary
Sponsors: Moj kino, Gorenje GTI, Antiq Palace Hotel & Spa Ljubljana, Union Hotels, ELES, Piksel Europlakat, Snaga
Media partners: Dnevnik, AM Ljubljana, Mladina, Radio Študent
Program partners in Maribor: GT22, Fundacija Sonda and Sinagoga MariborOrganizatorja:

Mini teater

 

JKC

 

Podporniki:

Denise Benmosche

Mirko Ilić Corp.

 

MOL-oddelek za kulturo

 

 

Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje

 

 

Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji

 

 

Avstrijski kulturni forum

 

 

Francoski inštitut v Sloveniji

 

Ministrstvo za zunanje zadeve

 

Veleposlaništva:

ZDA

 

Nemčija

 

Švica

 

Poljska

 

Izrael

Avstrija

Madžarska

 

Sponzorji:

Moj kino

Gorenje GTI

Antiq Palace Hotel & Spa Ljubljana

 

Hoteli Union

 

ELES

 

Piksel

Europlakat

 

Medijski partnerji:

Dnevnik

AM Ljubljana

Mladina

 

Radio Študent

 

Programski partnerji v Mariboru:

GT22

Fundacija Sonda

Sinagoga Maribor