Razpis delovno mesto kulturni producent - organizator

Spoštovani,

Skladno z vašim interesom za sodelovanje z Mini teatrom pri opravilih producent / organizator / prodaja programa, vam sporočamo naslednje: 

Podroben opis naloge delavca za opravljanje profila producent / organizator / prodaja so: 

 • organizacija izvedbe programa zavoda (produkcija predstav in dogodkov)
 • nadziranje porabe sredstev za posamezne projekte
 • sodelovanje pri pripravi finančnega načrta za produkcijo zavoda
 • vodenje evidence potrošnje sredstev po projektih
 • trženje programa zavoda (prodaja predstav in dogodkov)
 • organizacija in koordinacija programa zavoda;
 • analiza prodaje vstopnic;
 • organizacija raziskav s področja obiska in prodaje vstopnic;
 • vodenje in organizacija hostesne službe;
 • vodenje in razporejanje dela na področju organizacije programa in prodaje vstopnic;
 • sodelovanje in organizacija predstav za osnovne in srednje šole;
 • organizacija gostovanj v Sloveniji in tujini;
 • koordinacija z igralci in sestavljanje urnikov;
 • koordinacija dela zaposlenih v zavodu (v sodelovanju s poslovnim sekretarjem)
 • sodelovanje na dežurstvih;
 • izdelava raziskav in analiz s področja prodaje in gostovanj;
 • vodenje in razporejanje dela na področju dejavnosti;
 • vodenje statistike delovanja zavoda

       -    druge naloge s področja organizacije programa

 • sodelovanje pri pripravi marketinških materialov.

Na razgovoru, ki bo potekal 30 minut, boste imeli 20 minut časa za predstavitev svojega programa. Za ta del vam dajemo naslednje iztočnice:

V svojih vrstah želimo sodelavca, ki ima izkušnje s podobnimi in primerljivimi opravili, ki se je pripravljen učiti in ki prinaša nove ideje in je sposoben organizirati ekipo sodelavcev tako, da so ideje realizirane. Pri izbiri bomo presojali to, kako  kandidat meni, da lahko svoje dosedanje izkušnje uporabi za delo v Mini teatru, zato  nas posebej zanima, kako si predstavljate delo v Mini teatru (program dela), kjer je poudarek na naslednjem:

 • Mini teater letno organizira 5 – 7- novih produkcij; kako bi organizirali produkcijo, v kateri skrbite za dobavo materiala, koordinacijo z gostujočimi umetniki in drugimi zunanjimi deležniki)?
 • Mini teater ima dve glavni ciljni publiki in sicer otroško publiko in odraslo publiko: kako bi dosegli konstantno in naraščajočo prodajo predstav za otroško publiko in kako za odraslo publiko?
 • Kaj je vaša posebnost: v katerem elementu ste po vašem mnenju najboljši in bi to koristilo Mini teatru? Ali poznate sponzorje, ali ste že sodelovali s strankami / publiko, ki jo lahko privabite v Mini teater, ali imate poznate komunikacijske in tržne kanale, za katere menite, da jih Mini teater do sedaj ni ustrezno izkoristil?

Svoje videnje, dokazila o izobrazbi in dodatnih usposabljanjih in dokazila o znanju jezikov nam pošljite v vlogi, ki jo izpolnite v  Europass-u. Vaš program dela vpisujete v področje Življenjepis - Dodatni podatki. 

Vaše vloge pričakujemo na
Za/To: robert.waltl@mini-teater.si
in Cc/Kp: info@mini-teater.si

do 15. 5. 2019

Z lepimi pozdravi

Robert Waltl