Še je čas, da namenite del dohodnine našemu in vašemu Mini teatru

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine nameni za financiranje splošno-koristnih namenov, kot so npr. društvo, zveza društev...

Izpolnjeno zahtevo (natisnite!) se pošlje na pristojni davčni urad (FURS) v kraju vašega bivanja.
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf

Zahtevo lahko oddate tudi preko sistema eDavki
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

ali podate ustno na zapisnik pri davčnem organu.

A le še nekaj dni... do 31.12.2019.

MINI TEATER
SI43211127

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra tega leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Ne pustite, da se vaš del dohodnine vrne neizkoriščen v državni proračun!

Vaš Mini teater