Življenje brez meja (Ljubljanske novice, 18. 8. 2005)