Program

Petek, 3.10. 2003

19.00 - Zbor plemenite gospode iz slovenskih in drugih dežel na ljubljanskem gradu

20.00 - kapela ljubljanskega gradu; Recercadas & differencias ,izvajajo Domen Marinčič - viola da gamba & Irena Skumavec – virginal, Slovenija / Festival srednjeveške in renesančne glasbe

 

Sobota, 4.10. 2003

LJUBLJANSKI GRAD

10.00 - lutkovna predstava: Vitez Laszlo, Janos Paly, Madžarska

18.00 - lutkovna predstava: Pulcinella, Salvattore Gatto, Italija

City park

14.00 - 17.00 – skupina na hoduljah CIZAMO, Slovenija

11.00 - lutkovna predstava: Punch&Judy, Tony Clark, Velika Britanija

16.30 - lutkovna predstava: Punch&Judy, Tony Clark, Velika Britanija

LJUBLJANSKI GRAD

19.00 - Zbor plemenite gospode iz slovenskih in drugih dežel na ljubljanskem gradu

19.30 - Glavarjeva dvorana na ljubljanskem gradu;

premierni koncert Pesmi za barona Khisla, skladatelja Giaccoma Gorzzanisa,

Izvajajo ansambel Remdih iz Češke in VVK iz Ljubljane, produkcija Mini teater / Festival srednjeveške in renesančne glasbe

20.30 – Glavarjeva dvorana na ljubljanskem gradu;

koncert srednjeveške in renesančne posvetne glasbe, izvaja ansambel Rocal fuza iz Poljske / Festival srednjeveške in renesančne glasbe

 

Nedelja, 5.10. 2003, 10.00 – 19.00

10.00 - Park Zvezda

Zbor plemenite gospode in vitezov v čast »bodoči« poljski kraljici Bonni Sforzzi (sodelujejo umetniki iz Italije, Poljske, Češke, Madžarske, Velike Britanije in Slovenije)

lutkovna predstava: Punch&Judy /Festival uličnega lutkovnega gledališča

odhod vitezov in gospode proti Tromostovju

10.30 - Tromostovje

lutkovna predstava: Vitesz Laszlo/Festival uličnega lutkovnega gledališča

odhod vitezov in gospode proti Magistratu

11.00 - pred Magistratom

lutkovna predstava: Pulcinella/Festival uličnega lutkovnega gledališča

odhod vitezov in gospode na ljubljanski grad

12.00 – ljubljanski  grad

otvoritev srednjeveškega dne ( viteški tabor in tržnica na zunanjem dvorišču pod kostanji (več kot 10 viteških šotorov, obrtniki, kmetje, krčma)

12.00 –Grajsko parkirišče: Cizamo, gledališka predstava

12.30 - Grajsko parkirišče: Clamor et gaudium, koncert/ Festival srednjeveške in renesančne glasbe

13.00 - Grajsko parkirišče: Vitezi vojvodine Kranjske, Spor dveh vitezov, predstava

13.30 - Grajsko parkirišče: Viteški lokostrelski red Vilijem, Slovenija

13.30 - Grajsko dvorišče:Fraternitas, Češka, viteška predstava “Novus”

14.00 - Grajsko dvorišče: Gruppo Storico e  sbandieratori  Citta' Di  Castiglion Fiorentino-Arezzo, Italija in poklon plemenite gospode in vitezov ter vseh sodelujočih kranjskemu deželnemu glavarju Sigmundu von Sebriachu

14.30 – Tredici casade, concert, Gorzzanis

14.30 - Grajsko dvorišče:lutkovne predstave: Punch&Judy /Festival uličnega lutkovnega gledališča

15.00 - Grajsko dvorišče:Fictum, Češka, viteška predstava I.

15.00 - Grajsko parkirišče: Cizamo, gledališka predstava

15.30 - Grajsko dvorišče:lutkovne predstave: Vitez Laszlo /Festival uličnega lutkovnega gledališča

15.30 - Grajska kapela: Sveta maša v latinščini, sodeluje Rocal Fuza, Poljska

15.30 - Grajsko parkirišče: Clamor et gaudium, Italija, koncert / Festival srednjeveške in renesančne glasbe

16.00 - Grajsko parkirišče: Galiarda Celje, Slovenija, plesni nastop / Festival srednjeveške in renesančne glasbe

16.00 - Grajsko dvorišče:Tredici casade, Italija, Giaccomo Gorzzanis- koncert / Festival srednjeveške in renesančne glasbe

16.30 - Grajsko dvorišče:Fraternitas, Češka, viteška predstava Excalibur

17.00 - Grajsko dvorišče:lutkovne predstave: Pulcinella /Festival uličnega lutkovnega gledališča

17.00 - Grajsko parkirišče:Vitezi vojvodine Kranjske, Sojenje čarovnici Kunigundi

17.30 - Grajsko dvorišče:Fictum, Češka, viteška predstava II.

17.30 - Grajsko parkirišče: Cizamo, gledališka predstava

18.00 - Grajsko dvorišče: Remdih, Češka, koncert / Festival srednjeveške in renesančne glasbe

18.30 - Grajsko dvorišče: Fraternitas, Češka, ognjeni »show« in zaključek Srednjeveških dni v Ljubljani, sodelujejo vse skupine

 

V programu sodeluje okoli 150 umetnikov, pridružili pa se jim bodo tudi gostje iz slovenskih gradov, obrtniki, kmetje in ostali.

Vstopnina na notranjem grajskem dvorišču ljubljanskega gradu je 500 SIT. Za predšolske otroke, obiskovalce v srednjeveških kostumih in za prireditve na ostalih lokacijah je vstop prost.

V primeru slabega vremena bodo predstave in koncerti v  Glavarjevi dvorani in v Mini teatru.

Iz Streliške bo na ljubljanski grad vozil brezplačni avtobus.

 

Festivale srednjeveške in renesančne glasbe, uličnega lutkovnega gledališča, projekt Giaccomo Gorzzanis- Pesmi za barona Khisla  in srednjeveški dan na ljubljanskem gradu so omogočili:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo, Zavod za turizem Ljubljana in  Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Organizator vseh prireditev je Mini teater Ljubljana v sodelovanju s Festivalom Ljubljana in UNIMA Slovenija.