Spektakularne i autentične slike iz Andersena (Jutarnji list, 17. 10. 2005)