Palčica na festivalu MultiKids na Dunaju

Virtualna lutkovna predstava Palčica, v režiji in igri Roberta Waltla, bo v ponedeljek, 19. junija 2006, gostovala na multikulturnem festivalu za otroke – MultiKids 2006 na Dunaju.  Festival, ki je bil ustanovljen 1996, bo letos potekal od 17. do 23. junija v Dietheatru – Künstlerhaus na Karlsplatzu in na ulicah. V okviru festivala bodo tako predstave kakor tudi ustvarjalne delavnice, workshopi, video projekcije, plesne in glasbene delavnice in ulična animacija. Festival združuje različne evropske izobraževalne in kulturne institucije s cilji: predstaviti otrokom različne kulture sodelujočih držav, prikazati kvalitetne in tehnično raznolike gledališke in lutkovne produkcije ter povečati razumevanje multi-kulturnega sodelovanja. Iz Sloveniji se bo predstavil Furum Ljubljana s Cankarjevim domom in Gledališče Matita.

Prva virtualna lutkovna predstava, ki je nastala v produkciji Foruma Ljubljana in Cankarjevega doma, je kombinacija računalniške animacije z lutkovno oziroma gledališko predstavo, ki se odvija v virtualnem računalniškem okolju. Pravljični junaki na platnu oživijo s pomočjo animatorja in ob pomoči občinstva rešujejo glavno junakinjo iz zapletenih situacij. Odprtost in gnetljivost virtualnega prostora omogoča Andersenovi pravljici bogato kreativno okolje, kar navdušuje najmlajše gledalce, saj predstavo lahko tudi sami aktivno soustvarjajo.

Avtorja idejnega koncepta predstave sta Darij Kreuh in Tadej Fius. Igralec Robert Waltl pa bo dve predstavi na festivalu odigral v nemškem jeziku.

Vsaka situacija je sestavljena iz dveh ali več različnih rešitev. Otroci skupaj z animatorjem določijo potek in izberejo značaje za ustrezno  situacijo. Vsa pravljica je strukturirana kot igra z močnim poudarkom na kreativnem skupinskem delu. Pravilna rešitev in odločanje znotraj posameznih situacij pa pomensko vrednost klasične lutkovne predstave še nadgrajuje z upeljevanjem izobraževalno- didaktičnega elementa. Ker pa avtorji predstave želijo približati delovanje zahtevne tehnologije otrokom, se otroci po predstavi lahko sami preizkusijo v vlogi animatorjev in obudijo v življenje glavne junake pravljice.

Festivali in gostovanja:
Svetovni festival UNIMA, Rijeka, Hrvaška 2004, LUTFEST Sarajevo, BIH, 2004, Lutkovni festival Beograd, Srbija, 2004, Exodos festival Ljubljana 2004, Lutkovni festival Teheran, Iran, 2004;Solo pupeet festival Lodz, Poljska, 2005; Festival sodobih scenskih umetnosti Milano, Italija, 2005; ,Festival international de teatro Havana, Cuba, 2005,Lutkovni festival Istanbul, Turčija, 2005, festival Eurofest, Poljska, 2006

Informacije festivala:
http://www.multikids.at