Predstava kao poruka o ljubavi i prijateljstvu (Dnevni list, 5. 11. 2006)