Krompir povezan z delom? (Gorenjski glas, 29. 12. 2006)