Ustavljajo ga, odkar je Debevc (Nova, 30. 4. 2007)