Tudi gledališče je lahko izvozni hit (Podjetnik, avgust 2007)