Srednji vek z renesančno glasbo v Ljubljani (Dnevnik, 17. 8. 2007)