V Ljubljani se bo čas zavrtel v srednji vek (RGL, 20. 8. 2007)