Srednjeveška poletna Ljubljana (Demokracija, 30. 8. 2007)