Virtualna Palčica v Nemčiji in Belgiji (Delo, 2. 10. 2007)