In odpujsala sta na ljubljanski grad (TV Slovenija, 3. 12. 2007)