...in odpujsala sta - na grad (Nedelo, 9. 12. 2007)