Jackie Elfriede Jelinek u režiji Ivice Buljana (Jutarnji list, 25. 1. 2008)