Merilo obstoja in užitka je človeško telo (Delo - Sobotna priloga, 9. 2. 2008)