Ustavljeni trenutek na prvi pomladni dan (Finance, 21. 3. 2008)