Veliko gradbišče Elfriede Jelinek (Indirekt, 28. 6. 2008)