Veliko gradbišče Elfriede Jelinek: Bambiland (Delo, 28. 6. 2008)