Od pravljičnega do postdramskega gledališča (Delo, 4. 9. 2008)