V Mini teatru se sezona nikoli ne konča (Obrazi, 25. 9. 2008)