Sprevod Dedka Mraza in Pravljično mesto (Indirekt, 29. 12. 2008)