Avtotransfuzija za razmislek (Dnevnik, 30. 1. 2009)