Reklam ne berem, ker me vsakdo prepozna (Dobro jutro, 11. 4. 2009)